http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/upphandlingochinkop/attlamnaanbud.4.7254517513c6139f5fbafd4.html

 

Ägna några minuter år vårt bildspel.

Där får du kortfattad information om upphandlingsenheten och köp av varor och tjänster i kommunen. Vill du ha mer djupgående information är du välkommen att kontakta någon på upphandlingsenheten.

Klicka här för att starta bildspelet.