Örnsköldsvikskommuns

beställnings-, leverans- och fakturarutiner gällande varor

Beställning:

Leverans av varor får endast ske mot av köparen lämnat inköpskort-/rekvisitions-/referensnummer.

Leverans:                       

Prissatt följesedel/packsedel med artikelnummer och varubeskrivning skall alltid medfölja leveransen.

Faktura:    

Betalningsvillkor 30 dagar efter erhållen faktura med materialspecifikation och godkänd leverans.
Fakturerings- och expeditionsavgifter medges inte, ej heller delfakturering.
Följesedel, om möjligt prissatt, ska i ett ex. sändas med godset.

Faktura ska i ett ex. sändas till angiven adress. En faktura per beställning.

Följande uppgifter ska framgå av fakturan:

Fakturaadress

Leveransadress

Fakturareferensnummer (en kodsträng innehållande elva tecken ex. 00000000/00)

Beställarens namn(referens)

Rekvisitions/inköpskortnummer/kontosträng

Datum för utförd tjänst/varuleverans

Varu/tjänstbenämning med artikelnummer/tidsåtgång

Eventuell reseersättning, antal km, restid, start/slutort

Följesedel/arbetsordernummer

Pris för vara/tjänst per artikel

F-skattebevis/nr

Faktura som saknar ovanstående uppgifter kommer att skickas tillbaka för komplettering. Betalningsperiod räknas då efter ny ankomstregistrering.