Örnsköldsviks kommuns

beställnings-, leverans- och fakturarutiner gällande tjänster

 

Beställning:

 

Vid beställning av tjänster ska beställaren lämna följande uppgifter till leverantören:

§          Beställarens namn

§          Kontaktperson på arbetsplatsen (om annan än beställaren).

§          Telefonnummer till beställaren och eventuell kontaktperson.

§          En tydlig beskrivning av vilken tjänst som ska utföras och var. Eventuella extratjänster "när leverantören ändå är på plats" måste godkännas av beställaren innan tjänsten utförs.

§          Förslag till lämplig tidpunkt när arbetet ska utföras.

§          Fakturaadress, se nedan

 

Beställaren ska kräva detta av leverantören, innan arbetet ska utföras:

§          Leverantören ska innan arbetet påbörjas ta kontakt med beställaren eller kontaktpersonen.

§          Vid arbetets slut ska samma person få en arbetsorder/följesedel med information om tidsåtgång (timmar angivna med siffror och text), materialåtgång och utförd tjänst som ska godkännas.

§          Om leverantören lämnar arbetsplatsen ska beställaren/kontaktpersonen meddelas.

 

Beställaren ska efter arbetet avslutats godkänna:

§          Att tjänsten har utförts och håller rätt kvantitet och kvalitet.

§          Tidsåtgång

§          Materialåtgång

 

Leverantörens skyldigheter:

§          Kräva ovanstående information från beställaren.

§          Ovanstående rutiner för tjänster ska följas.

 

Faktura-/betalningsvillkor:

 

Betalningsvillkor 30 dagar efter erhållen faktura med materialspecifikation och godkänd leverans.
Fakturerings- och expeditionsavgifter medges inte, ej heller delfakturering.
Följesedel, om möjligt prissatt, ska i ett ex. sändas med godset.

Faktura ska i ett ex. sändas till angiven adress. En faktura per beställning.

 

Följande uppgifter ska framgå av fakturan:

§          Fakturaadress

§          Leveransadress

§          Fakturareferensnummer (en kodsträng på elva tecken ex. 00000000/00)

§          Beställarens namn (referens)

§          Rekvisitions/inköpskortnummer/kontosträng

§          Datum för utförd tjänst/varuleverans

§          Varu/tjänstbenämning med artikelnummer/tidsåtgång

§          Eventuell reseersättning, antal km, restid, start/slutort

§          Följesedel/arbetsordernummer

§          Pris för vara/tjänst per artikel

§          F-skattebevis/nr

 

Faktura som saknar ovanstående uppgifter kommer att skickas tillbaka för komplettering. Betalningsperiod räknas då efter ny ankomstregistrering