Arkiverad Ej aktiv

Specification

Announcement
Comprehensive information on the request. If you log in you can access all documents and more.
Title Procedure Deadline
Innovation dialog( UH-2019-1 ) Request for information 2019-02-01
Questioner Last updated Deadline for questions
Paper Province 2019-01-18 (2019-01-18 07:27:02 ) 2019-01-31
CPV-coding
73000000: Research and development services and related consultancy services
79411100: Business development consultancy services
79413000: Marketing management consultancy services
79419000: Evaluation consultancy services
79418000: Procurement consultancy services
Scope
Paper Province kommer under 2019 att genomföra en upphandling avseende genomförande av en
innovations/affärstävling. Denna inbjudan ger företag som agerar på aktuell marknad möjlighet att
delta i förarbete inför framtagande av upphandlingsdokument.
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this request.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID:1133

Question

Hej!

Vi har en fråga angående storleken, finns det något "bästa möjliga" och "sämsta"-scenario i form av antal deltagare. Vad är kapaciteten?

Answer 2019-01-29

Hej och tack för er fråga.
Det har bedömts att det inte finns någon begränsning i kapaciteten avseende deltagare i ansökningsfasen.

1234
Documents

Click "download & monitor " in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

EnclosureDescriptionUpdated
Ansökningsformulär_dialogrunda._2019-01-16.docx   2019-01-17 13:47:06
Inbjudan_dialogrunda._2019-01-16.pdf   2019-01-17 13:47:01
INVITATION_DIALOGUE_ENG._2019-01-16.pdf   2019-01-18 07:26:49
Participation_form_ENG._2019-01-16.docx   2019-01-18 07:26:55