Välkommen till Ålandsportalen

Databas för avtal och aktuella upphandlingar på Åland
Vill du bli leverantör till offentlig sektor på Åland? Här kan du söka och ta del av våra aktuella upphandlingar. Bäst funktionalitet får du om du är inloggad. Som inloggad kan du bevaka förändringar i upphandlingar. Du får också möjlighet att aktivera en prenumerationstjänst på kommande upphandlingar utan kostnad.

 

Åland är ett självstyrt och enspråkigt svenskt landskap i Finland. Åland har egen behörighet att lagstifta om upphandling.  Enligt landskapslagen om offentlig upphandling tillämpas den finländska lagen om offentlig upphandling, LOU, vid upphandlingar över EU:s tröskelvärde. Till grund för LOU ligger EU:s upphandlingsdirektiv. Direktivet utgår från EU:s grundläggande principer om exempelvis fri rörlighet för varor.

 

Vid upphandlingar under EU:s tröskelvärden finns idag ingen lagstiftning för upphandlingsområdet. EU har fastställt att även upphandlingar under tröskelvärdena ska iaktta de grundläggande principerna till exempel att alla leverantörer ska behandlas lika. Vid upphandlingar under EU-tröskelvärdet gäller offentliga sektorns egna anvisningar för upphandling.

 

Om du inte redan har ett konto på e-Avrop kan du skapa ett konto kostnadsfritt i dag. Om du redan har ett konto klickar du på "Logga in" uppe till höger, i annat fall klickar du på "Registrera konto" för att få ett användarnamn och lösenord.

 

Välkommen att delta som anbudslämnare!

 IMAG1788 - Kopia_small