Ett användarvänligt webbaserat upphandlingsstöd

 

 

 

 

 

Du får tillgång till

·      Ett komplett system med alla upphandlingsformer

·      Skatte- och kreditkontroll

·      Publicering av upphandling och bilagor i en allmänt tillgänglig databas

·      Automatisk distribution av uppdateringar och ändringar

·      Avtalsdatabas

·      Avvikelserapportering och avtalsuppföljning.

·      Kostnadsfri bevakning av kommande upphandlingar för leverantörer

·      Och mycket mer

 

 

Upphandlingens översiktsbild      à

 

 

 

 

Viste du att

·  e-Avrop:s affärsidé är att utveckla – utbilda och supportera ett webbaserat upphandlingsstöd.

·  Funktionsuppgraderingar ingår i licensen. För närvarande uppgraderas systemet ca 4 ggr per år.

·  Antalet användarlicenser är fritt i
e-Avrop. Även så kallade gästlicenser.

·  e-Avrops avtalsdatabas har för närvarande ca 30 000 avtal publicerade av upphandlande myndighet.

·  e-Avrops upphandlingsbibliotek innehåller tio-tusentals avslutade upphandlingar.

·  Alla tjänster – inklusive bevakningstjänsten av kommande upphandlingar är gratis för alla leverantörer.

 

 

Kontakta e-Avrop för mer information på info@e-avrop.com

 

e-Avrop är ett användarvänligt – komplett och webbaserat upphandlingsstöd.

Du kan göra allt från helt elektroniska upphandlingar med olika typer av utvärdering till e-Anbud där leverantören ska bifoga egna filer eller väja att avsluta upphandlingen i en auktion.

Bilden nedan visar en upphandlings översiktsida. Till vänster i bild visas upphandlingen checklista. Denna lista följer och stödjer upphandlingsprocessen för vald upphandlingsform.

Tjänsten innehåller alla funktioner från planering av upphandlingen med analysmodul- RFI – projektgrupp och tidsplanering till annonsering – utvärdering - tilldelning och publicering av avtalet i en avtalsdatabas med avvikelserapportering och avtalsuppföljning.

Leverantörens ekonomi - f-skatt – inbetalning av skatter och avgifter mm bevakas automatiskt under hela avtalsperioden. Larm och påminnelser kan sättas vid valfria datum – så väl i upphandlingar som i avtalsdatabasen.

 

 

För leverantören

e-Avrop är en fri och allmänt tillgänglig databas, i ordets rätta bemärkelse. e-Avrop är också Sveriges största och helt avgiftsfria databas för avtal och upphandlingar.

Merparten av alla som tillhandahåller annonstjänster erbjuder annonsen gratis till leverantören. Det förutsätter att leverantören vet om att en upphandling pågår. För att få reda på det måste leverantören vanligtvis köpa en bevakningstjänst.

I e-Avrop är denna bevakningstjänst kostnadsfri för leverantören.

Eftersom e-Avrop bara gör affärer med upphandlande myndighet och inte med leverantören så ligger det i vårt och i ditt intresse att så många som möjligt får ta del av din upphandling utan kostnad. Det är just därför som du ska annonsera i e-Avrop.

 

e-Avrop etablerades 1999 och har i dag 8 anställda.