Välkommen till PRV:s leverantörsportal

 

En hand skriver på ett papper med en röd penna

 

Upphandling är ett strategiskt viktigt verktyg för PRV att kunna göra goda och hållbara affärer, uppfylla vårt uppdrag samt utveckla vår verksamhet.

Genom vår leverantörsportal kan du som leverantör och anbudsgivare enkelt bevaka och delta i våra upphandlingar samt lära dig mer om vår affärsmetod vid upphandling och avtalsuppföljning.

Här kan du även ta del av vår checklista med råd och tips att tänka på innan du lämnar offert eller anbud elektroniskt via upphandlingsverktyget e-Avrop.

Kontakta oss!

Har du frågor om våra upphandlingar, avtal eller leverantörer? Kontakta oss gärna via upphandling@prv.se eller på telefon genom vår växel 08-782 28 00.