Leverantörsdialog inför upphandling

Marknadsundersökning och leverantörsdialog inför en upphandling är ett värdefullt sätt för PRV att samla information om vilka produkter eller tjänster som marknaden kan erbjuda, få kännedom om potentiella lösningar och vilka leverantörer som är verksamma inom en viss bransch.

 

PRV genomför marknadsundersökningar på flera olika sätt:

 

Det är viktigt att du som leverantör är införstådd med att PRV inte har någon skyldighet att genomföra en upphandling i anslutning till eller efter dialogmöte eller RFI.