Att tänka på vid anbudsinlämning

 

Checklistan innehåller råd och tips som underlättar anbudsprocessen för dig som leverantör.

 

Registrera dig i e-Avrop (extern webbplats)

Vägledning vid registrering av nytt konto i e-Avrop (extern webbplats)

Vägledning inlämning av anbud i upphandlingsverktyget e-Avrop (extern webbplats)