Ongoing bidding

Specifications

Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 279842

Question

Angående DIS Projektrelaterade roller, får man svara på endast en av de tre kategorierna?

Answer 2022-08-26

Vid varje enskilt avrop framgår vilken kategori som berörs. Kvalificerade anbudslämnare får svara på alla avrop så länge ställda krav kan uppnås.

12345678910... ->
Documents

Click "Download & Subscribe" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
FFU steg 11 Document
5. Sekretessavtal.docx-2022-03-17 08:23
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2021-10-19 14:22
1. Kompetensnivåer och rollbeskrivning.doc-2021-10-19 14:20
2. Begäran affärssekretess.doc-2021-10-19 14:20
4. Personuppgiftsbiträdesavtal.docx-2021-10-19 14:20
6. Formulär referenstagning.docx-2021-10-19 14:20
7. Svarsmall CV.docx-2021-10-19 14:20
Administrativa föreskrifter.doc-2021-10-19 14:20
Avtal.doc-2021-11-24 16:05