TitleAnbudsdag
Slamtömning och slamsugning 2023-01-31
53 dagar
IT-system Beslutsstödet Hypergene 2023-04-30
142 dagar
Valfrihet inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård LOV Anbud kan
lämnas löpande
Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av returpapper Anbud kan
lämnas löpande