TitleAnbudsdag
Skrivare och kopiatorer MFP -24 ramavtal 2024-05-28
9 dagar
Nybyggnad av bostäder Kv. Ladugårdsparken 2024-06-10
22 dagar
Valfrihet inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård LOV Anbud kan
lämnas löpande
Auktorisation för fastighetsnära insamling Anbud kan
lämnas löpande