TitleAnbudsdag
Larm och passersystem 2019-11-21
3 dagar
Samordnad upphandling - Omlastning avfall 2019-12-02
14 dagar
RFI Leasing av lastbil för utbildning 2019-12-03
15 dagar
Invändig tv-inspektion, högtrycksspolning och slamsugning av självfallsledningar. 2019-12-11
23 dagar
LOV-Serviceinsatser Anbud kan
lämnas löpande
Arbetsmarknadsinsatser LOV Anbud kan
lämnas löpande