Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Tillhandahållande av stöd vid drift- och felavhjälpning av styrsystem, Prisgrupp A 2021-06-17 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
71300000: Engineering services
71310000: Consultative engineering and construction services
72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
72700000: Computer network services
72710000: Local area network services
72720000: Wide area network services
72800000: Computer audit and testing services
2021-06-28
3 days left
Stadshuset externa möteslokaler 2021-06-07 45210000: Building construction work
44112000: Miscellaneous building structures
44230000: Builders' carpentry
2021-06-29
4 days left
Lantbrukstraktor till Naturbruksgymnasiet TK 22015 2021-06-24 16700000: Tractors
16710000: Pedestrian-controlled agricultural tractors
16720000: Used tractors
2021-07-08
13 days left
Extern remiss inför kommande upphandling av resebyråtjänster 2021-06-07 63000000: Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services
2021-08-20
56 days left
Kalkning av våtmarker och sjöar 2021-05-02 44921210: Powdered lime
60440000: Aerial and related services
60441000: Aerial spraying services
90700000: Environmental services
90733000: Services related to water pollution
2021-08-27
63 days left
Snöröjning och sandning enskilda vägar Norra delarna 2021-06-22 90620000: Snow-clearing services
2021-08-31
67 days left
Dynamiskt Inköpssystem avseende Konsult RPA Blue Prism 2019-11-28 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
Ongoing bidding
Dynamiskt Inköpssystem avseende Verksamhetsutveckling 2020-02-11 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
Ongoing bidding
Dynamiskt Inköpssystem avseende Projektledning 2020-02-13 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
Ongoing bidding
Dynamiskt inköpssystem avseende arkivariekompetens 2020-05-13 92000000: Recreational, cultural and sporting services
92500000: Library, archives, museums and other cultural services
92510000: Library and archive services
Ongoing bidding
Dynamiskt inköpssystem avseende Sjuksköterskor 2021-02-04 79624000: Supply services of nursing personnel
85141200: Services provided by nurses
Ongoing bidding
Dynamiskt inköpssystem avseende utredare 2021-03-02 79720000: Investigation services
72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
79000000: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79419000: Evaluation consultancy services
Ongoing bidding
Dynamiskt inköpssystem avseende konferenslokaler inom Skellefteå kommun 2021-03-16 55120000: Hotel meeting and conference services
55000000: Hotel, restaurant and retail trade services
Ongoing bidding