Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Stöd och skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn (IOP) 2021-08-24 85311000: Social work services with accommodation
85000000: Health and social work services
85300000: Social work and related services
85310000: Social work services
2021-09-23
2 days left
En (1) elbil till Port of Skellefteå TK 591 2021-09-10 34144900: Electric vehicles
34000000: Transport equipment and auxiliary products to transportation
34100000: Motor vehicles
34110000: Passenger cars
2021-09-24
3 days left
Ställverk för matning av högspänning till ny elektrisk hamnkran 2021-09-10 31214000: Switchgear
09310000: Electricity
2021-09-24
3 days left
Tälthall (inklusive montage) till hamnen 2021-09-10 39522530: Tents
45210000: Building construction work
45213000: Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport
45213221: Warehouse stores construction work
45213260: Stores depot construction work
45217000: Inflatable buildings construction work
2021-09-28
7 days left
Ett (1) containerok 2021-09-16 42419000: Parts of lifting and handling equipment
42400000: Lifting and handling equipment and parts
42410000: Lifting and handling equipment
2021-09-30
9 days left
Strategisk kommunikationsrådgivning 2021-06-30 79340000: Advertising and marketing services
79341000: Advertising services
79342000: Marketing services
79400000: Business and management consultancy and related services
79410000: Business and management consultancy services
79413000: Marketing management consultancy services
2021-09-30
9 days left
Medierådgivning och medieköp 2021-06-30 79340000: Advertising and marketing services
79000000: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79400000: Business and management consultancy and related services
79410000: Business and management consultancy services
79341000: Advertising services
72413000: World wide web (www) site design services
2021-09-30
9 days left
Kreativ kommunikation och innehållskommunikation 2021-06-30 79340000: Advertising and marketing services
72413000: World wide web (www) site design services
79000000: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79341000: Advertising services
79341100: Advertising consultancy services
79342000: Marketing services
79413000: Marketing management consultancy services
79822500: Graphic design services
92100000: Motion picture and video services
92111200: Advertising, propaganda and information film and video-tape production
92312211: Writing agency services
2021-09-30
9 days left
Redaktörs- och skribenttjänster samt informationsproduktion 2021-06-30 22000000: Printed matter and related products
79340000: Advertising and marketing services
79342000: Marketing services
79400000: Business and management consultancy and related services
79410000: Business and management consultancy services
79413000: Marketing management consultancy services
79822500: Graphic design services
92111000: Motion picture and video production services
92111200: Advertising, propaganda and information film and video-tape production
92312211: Writing agency services
2021-09-30
9 days left
En (1) parkmaskin/redskapsbärare TK 27436 2021-09-17 34100000: Motor vehicles
43325000: Park and playground equipment
2021-10-01
10 days left
Entreprenör för insamling av returpapper från lättillgängliga insamlingsplatser 2021-09-15 90000000: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90512000: Refuse transport services
2021-10-06
15 days left
En (1) lastväxlare TK 184 2021-09-07 34100000: Motor vehicles
34134100: Flatbed trucks
2021-10-07
16 days left
Sanering och miljöinventering 2021-09-17 42924720: Decontamination equipment
90000000: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90650000: Asbestos removal services
2021-10-08
17 days left
Reservdelar (fordon) 2021-09-09 34330000: Spare parts for goods vehicles, vans and cars
34000000: Transport equipment and auxiliary products to transportation
34900000: Miscellaneous transport equipment and spare parts
2021-10-11
20 days left
Produktion av webb sändningar från kommunfullmäktige 2021-09-20 92100000: Motion picture and video services
92110000: Motion picture and video tape production and related services
92111000: Motion picture and video production services
92112000: Services in connection with motion-picture and video-tape production
2021-10-21
30 days left
Utskrift som tjänst 2021 2021-09-13 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
30000000: Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
30232100: Printers and plotters
2021-10-21
30 days left
Extern remiss inför kommande upphandling av lastbilstransporttjänster 2021-09-20 60000000: Transport services (excl. Waste transport)
2021-10-25
34 days left
Dynamiskt Inköpssystem avseende Konsult RPA Blue Prism 2019-11-28 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
Ongoing bidding
Dynamiskt Inköpssystem avseende Verksamhetsutveckling 2020-02-11 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
Ongoing bidding
Dynamiskt Inköpssystem avseende Projektledning 2020-02-13 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
Ongoing bidding
    
12