Lagar och Regler

 

Smedjebackens kommunkoncern följer de upphandlingslagar som finns. De reglerar hur en upphandling ska gå till med främsta syfte att främja konkurrens på marknaden. 

Konkurrensverket är en statlig myndighet vars främsta uppgift är att se till att upphandlande myndigheter så som tex kommuner följer gällande upphandlingslagstiftning. 

 

Vilka lagar finns inom upphandling?
Det finns ett flertal olika lagar men de mest förekommande och de vi faller under primärt är:

LOU- lagen om offentlig upphandling (klassiska sektorn)

LUF- lagen om offentlig upphandling försörjningssektorerna (vatten, energi, transporter och posttjänster)