TitleAnbudsdag
Sluttäckning Edsbacken ÅVC i Junsele 2024-04-25
6 dagar
Bostad med särskild service SoL och LSS 2024-04-26
7 dagar
Snöröjning, maskintjänster och lastbilstjänster 2024-05-20
31 dagar
Sopkärl 2024 Västernorrland 2024-05-20
31 dagar
DIS Bemanning Sjuksköterskor, Distriktssköterskor, Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter Anbud kan
lämnas löpande
DIS Tekniska konsulter Anbud kan
lämnas löpande
Livsmedel DIS Anbud kan
lämnas löpande
Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av returpapper Anbud kan
lämnas löpande
DIS Bemanning av Socionomer Anbud kan
lämnas löpande
Auktorisation för fastighetsnära insamling Anbud kan
lämnas löpande