Ongoing bidding

Specifications

Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 232493

Question

Gäller ABK 09?

Answer 2021-04-13

Eftersom detta gäller upprättande av ett dynamiskt inköpssystem så finns inga avtalsvillkor med i detta skede. 

Det är sannolikt att ABK 09 kommer att gälla vid förfrågningar inom systemet, men det stipuleras inför varje enskild förfrågan vad som ska gälla

för det enskilda kontraktet.

12
Documents

Click "Download & Subscribe" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2021-04-07 14:22
Ansökansinbjudan DIS Tekniska Konsulter.pdf-2021-04-07 14:21
Kompetensområden Bilaga 1.xlsx-2021-04-07 14:21