Ongoing bidding

Specifications

Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 242464

Question

HEJ! Läser igenom om avtalet men det framgår ej hur ofta leveranser skulle kunna ske. Förstår att det även ska kunna ske på kortare varsel men finns det ett ungefär på hur ofta per vecka/månad?

Answer 2021-06-24

Att bli antagen i ett DIS innebär inte att man ingår ett avtal. När behov uppstår kommer en förfrågan ut till de leverantörer som är upptagen i Diset.

Vid sådan förfrågan villkoras vad som gäller för den specifika förfrågan. Villkoren kan se olika ut vid olika förfrågningar.

Documents

Click "Download & Subscribe" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2021-05-26 17:09
Ansökansinbjudan DIS (4).pdf-2021-05-26 17:08
Kvalificeringskrav (ESPD).pdf-2021-05-26 17:08
projektfil Kvalificeringskrav och varugrupper DIS.xlsx-2021-05-26 17:08
projektfil Sanningsförsäkran.docx-2021-05-26 17:08