Ongoing bidding

Specifications

Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 302605

Question

Hej! Vad jag ser går det endast att bifoga svarsbilaga 5. Ska inte de övriga svarsbilagorna bifogas (1-4)?

Answer 2023-03-13

Hej och tack för er fråga. 

Svarsbilaga 5 ska bifogas oavsett om ESPD används eller ej - därför är den svarsbilagan kravställd. 

Övriga bilagor lämnas vid olika tillfällen beroende på om sökande använder EPSD eller inte. 

Om ESPD inte används ska övriga bilagor lämnas med ansökan. Möjlighet att bifoga filer finns då på den sida som sökande skickar in sin ansökan till DISet. 

Om ESPD används ska övriga bilagor lämnas på IUC Stål & Verkstads begäran. 

123
Documents

Click "Download & Subscribe" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
Handlingar annonseras med inrättande av DISet9 Documents
5. Svarsbilaga 1 - Intygandeformulär, 2021-04-xx.docx-2021-09-17 17:06
6. Svarsbilaga 2 - Sanningsförsäkran, 2021-09-08.docx-2021-09-17 17:06
7. Svarsbilaga 3 - Referensuppdrag, 2021-09-08.doc-2021-09-17 17:06
8. Svarsbilaga 4 - Åberoåpande av annat företags kapacitet, 2021-09-08.docx-2021-09-17 17:06
9. Svarsbilaga 5 - Ansökansområden, 2021-09-08.xlsx-2021-09-17 17:06
Administrativa föreskrifter - DIS Konsulttjänster inom Industriell utveckling, 2021-09-15.pdf-2021-09-17 17:06
Mall kommersiella villkor, 2021-09-15.pdf-2021-09-17 17:06
Mall kontrakt för uppdrag inom Industriell utveckling, 2021-09-14.pdf-2021-09-17 17:06
Uppdrags-anbudsförfrågan MALL som exempel, 2021-09-15.pdf-2021-09-17 17:06
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2021-09-17 17:06