Ongoing bidding

Specifications

Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 316509

Question

Vilka är kraven på anbudssökande ?
Vilka kriterier ställer ni för att genomföra en grundutbildning programmering

Answer 2023-07-05

Hej och tack för er fråga. 

Krav på anbudssökande framgår av upphandlingsdokumentet och då framförallt administrativa föreskrifter. 

I huvudsak framgår kraven av avsnitt 5.5.4 till 5.5.7. Notera dock att anbudssökande bör ta del av det kompletta upphandlingsdokumentet inför lämnande av ansökan. 

Krav avseende genomförande, utöver vad som framgår i ansökaningsfasen, kommer att framgå av respektive anbudsinbjudan. Exempel framgår av avsnitt 5.6.1 i administrativa föreskrifter. 

12345678910... ->
Documents

Click "Download & Subscribe" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
Annonserat vid inrättandet15 Documents
Anbudsinbjudan UTKAST Utbildning inom xxx, 2023-02-10.pdf-2023-02-10 17:28
Förlaga till Kontrakt för utbildningsinsats inom xxx - DIS ESF-2023-01, 2023-02-10.pdf-2023-02-10 17:28
Svarsbilaga 2 - Sanningsförsäkran, 2023-02-10.docx-2023-02-10 17:28
Svarsbilaga 4 - Åtagande åberoåpande av annat företags kapacitet, 2023-02-10.docx-2023-02-10 17:28
Svarsbilaga 5.1 Teknik & Tillverkning - Redovisning utbildningsmetod och utbildningsnivå, 2023-01-20.pdf-2023-02-10 17:28
Svarsbilaga 5.10 Arbetsmiljö - Redovisning utbildningsmetod och utbildningsnivå, 2023-01-20.pdf-2023-02-10 17:28
Svarsbilaga 5.11 Grön hållbarhet - Redovisning utbildningsmetod och utbildningsnivå, 2023-01-20.pdf-2023-02-10 17:28
Svarsbilaga 5.2 Organisationsutveckling - Redovisning utbildningsmetod och utbildningsnivå, 2023-01-20.pdf-2023-02-10 17:28
Svarsbilaga 5.3 Säkerhet - Redovisning utbildningsmetod och utbildningsnivå, 2023-01-20.pdf-2023-02-10 17:28
Svarsbilaga 5.4 Affärssystem - Redovisning utbildningsmetod och utbildningsnivå, 2023-01-20.pdf-2023-02-10 17:28
Svarsbilaga 5.5 Social Hållbarhet - Redovisning utbildningsmetod och utbildningsnivå, 2023-01-20.pdf-2023-02-10 17:28
Svarsbilaga 5.6 Data & IT - Redovisning utbildningsmetod och utbildningsnivå, 2023-01-20.pdf-2023-02-10 17:28
Svarsbilaga 5.7 Affärsutveckling - Redovisning utbildningsmetod och utbildningsnivå, 2023-01-20.pdf-2023-02-10 17:28
Svarsbilaga 5.8 Logistik - Redovisning utbildningsmetod och utbildningsnivå, 2023-01-20.pdf-2023-02-10 17:28
Svarsbilaga 5.9 Validering - Redovisning utbildningsmetod och utbildningsnivå, 2023-01-20.pdf-2023-02-10 17:28
Administrativa föreskrifter - DIS Utbildningstjänster version 2023-02-21.pdf-2023-02-21 13:10
Ansökningsformulär.clips-2023-02-10 17:28
Espd.clipsEuropean single procurement document2023-02-10 17:27
Svarsbilaga 3 - Referensuppdrag Anbudssökande version 2023-02-21.doc-2023-02-21 13:10