Contract database

Stöd till dig som beställare

Kategorierna som beskriver varor och tjänster innehåller ramavtal som är tecknade för hela kommunkoncernen och kan användas av alla beställare inom kommunkoncernen.

Under Förvaltningars och Bolags avtal (börjar med "Ö -") hittar du specifika verksamheters egna avtal som endast kan användas av dem.

Behöver du hjälp med att hitta ett ramavtal?
Ring: 060-19 14 70
Maila: upphandling@sundsvall.se

Stöd till dig som beställare och information om hur du går tillväga om du inte hittar ett ramavtal finns på Avtal saknas


Söker du efter en specifik leverantör? Använd då funktionen i vänstermenyn som heter Leverantör och använd rullistan för att bläddra dig fram till den leverantör du söker.
Finns inte leverantören i listan? Då har vi inget avtal med just den leverantören.