Arkiverad Ej aktiv

Specification

Announcement
Comprehensive information on the request. If you log in you can access all documents and more.
Title Procedure Deadline
Telefonilösning Sundsvall kommun( RFx -2023-207 ) Request for information 2023-06-19
Questioner Last updated Deadline for questions
Sundsvalls kommun 2023-06-09 (2023-06-09 12:30:21 ) 2023-06-12
CPV-coding
64200000: Telecommunications services
64210000: Telephone and data transmission services
Scope

Sundsvallsregionens vision Sundsvallsregionen, Norrlands största arbetsmarknad och med eget universitet, är det bästa alternativet till storstäderna. Här finner fler sin försörjning, lever ett rikt liv och trivs. Vi har goda förutsättningar för alla som vill bo, arbeta och studera i Sundsvallsregionen. Vi är en växande region med stark framtidstro, stolthet och konkurrenskraft. Här finns kreativitet och entreprenörsanda. Här förverkligas drömmar och idéer. Framgång främjar framgång. I Sundsvall är det nära till allt oavsett om du väljer att bo på landet eller i stan. Någon har räknat ut att en sundsvallsbo årligen har tre veckor mer fritid per år än en genomsnittlig vardagspendlare i Stockholm. 20 minuter från hemmet till jobbet, via dagis, mer tid än så behöver det inte ta. Goda kommunikationer gör att andra städer också finns nära till hands. På endast tre timmar och 20 minuter tar du dig med tåg till Stockholm och varje dag går direktflyg till Stockholm. Invånarantalet i Sundsvall närmar sig 100 000-strecket. Människor och företag flyttar hit och genom samarbetet mellan kommunerna i Sundsvallsregionen är vi idag norra Sveriges största arbetsmarknad. En välutvecklad infrastruktur och stadens strategiska placering 35 mil norr om Stockholm innebär också att affärs- och konferensturismen ökar. Här finns flera moderna fullserviceanläggningar med 9 000 konferensplatser och 2.200 bäddar. Konferensstaden Sundsvall ordnar allt det praktiska runt ditt arrangemang, exempelvis bokning av resor, boende, middagar eller spännande föreläsningar och kringarrangemang.   Telefoniplattformen Telefoni plattformen kan delas in i två större delar, mobiltelefoniplattformen och växeltelefoniplattformen Växeltelefoniplattformen är en av flera centrala IT-komponenter i kommunkoncernens IT-användning. Plattformen stödjer samtliga medarbetare inom kommunkoncernen och även i viss mån externa parter (Ånge och Timrå kommun). Växeltelefoniplattformen består av flera olika komponenter som måste samarbeta för att skapa en total upplevelse och funktion. Till växeltelefoniplattformen räknas såväl hårdvara i form av t.ex. IP- och DECT-telefoner, servrar, operatörstjänster kopplat till dessa, förbindelser samt mjukvara som operativsystem och administratörsapplikationer. Även andra komponenter som bidrar till den totala funktionen som växelfunktionalitet ingår i tjänsten. Samtliga medarbetare har rätt att internt avropa tjänster som baseras på växeltelefoniplattformen. Idag finns det totalt 3500 avrop på tjänster baserade på plattformen.  Mobiltelefoniplattformen är en av flera centrala IT-komponenter i kommunkoncernens IT-användning. Plattformen stödjer samtliga medarbetare inom koncernen. Denna plattform är grunden för att erbjuda mobiltelefoni som tjänst där både hårdvara, support och drift ingår. Användare av mobiltelefoni kan lägga till tjänsten, Mobil anknytning och därav finns det en koppling till växeltelefoniplattformen där mobil anknytning hanteras. Samtliga medarbetare har rätt att internt avropa tjänster som baseras på mobiltelefoniplattformen. Idag finns det ca 4 000 avrop av mobiltelefoner i plattformen. Operatörstjänsterna Idag redundanta bärare och redundanta stationer gällande SIP för 300st samtidiga samtal gällande både fast och mobil trafik. Bäraren är på 200MB/styck och där går även egna APN på ett separat VPN.   Dessa förutsättningar var aktuella i förra upphandlingen, nu är vi intresserad med ovanstående information, hur skulle ni rekommendera hur ett nytt upplägg ska se ut?  Sundsvalls kommun har idag tre avtal: Operatörstjänster UH-2019-330 tom 2024-04-01 Växeltjänster UH-2020-51tom 2024-09-30 Mobiltelefoni som tjänst UH-2019-364 tom 2024-04-01 Så hur ska vi upphandla detta? Samtliga områden i en eller ska vi genomföra flera upphandlingar, redovisa för och nackdelar. I denna upphandling kommer även Ånge kommun att medverka samt troligen även Timrå, så hur ser ni på mobiltäckningen för det geografiska området?   Önskar få återkoppling på nedanstående:   Se bifogad bilaga 

Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this request.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 2792

Info 2023-06-09

Hej

 

Det saknades underlag i annonsen, det var begränsningar i utrymmet, så nu finns det saknade i en bifogad bilaga  

12
Documents

Click "download & monitor " in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

EnclosureDescriptionUpdated
Servicenivåer_frågor_RFI_telefonitjänster.docx   2023-06-09 12:30:02