Arkiverad Ej aktiv

Specification

Announcement
Comprehensive information on the request. If you log in you can access all documents and more.
Title Procedure Deadline
Framtidens lönesystem( RFx -2023-263 ) Request for information 2023-06-22
Questioner Last updated Deadline for questions
Sundsvalls kommun 2023-05-26 (2023-05-26 13:49:17 ) 2023-06-16
CPV-coding
48000000: Software package and information systems
72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
Scope

Syfte med RFI

Sundsvalls kommunkoncern vill åstadkomma flexibla lösningar som ger bästa möjliga stöd för våra målgrupper samtidigt som det ger kommunen som huvudman rätt förutsättningar att bedriva en effektiv och rättssäker HR-verksamhet.

 

Målbilden är att ha en teknisk lösning som skapar bra förutsättningar för en effektiv HR-verksamhet.

 

Genom RFI:n testas en hypotes om hur framtidens lönesystem som helhet bör konstrueras rent teknikmässigt och lösningsmönstermässigt. En hypotes som i grunden handlar om att hantera det systemfel som finns inom kommunsektorn med inlåsningseffekter i enskilda system, läs mer om systemfelet.

 

Beskrivning av verksamhet

RFI:n gäller för hela kommunkoncernen, där ambitionen är att prioriterade målgruppen ska uppleva att det får ett tillgängligt och kvalitativt stöd, vilket innebär att det är kommunkoncernen som är arbetsgivare oavsett var i kommunkoncernen medarbetaren arbetar. Kommunkoncernen omfattar dels Sundsvalls kommun och de kommunala bolagen, totalt 11 kommunala bolag och ett kommunalförbund.  

 

Kommunkoncernen har bl. a nedan uttalade målsättningar:

-          En (1) arbetsgivare med gemensamma rutiner, arbetssätt och tillämpning skapar lika villkor och förutsättningar för alla medarbetare.

-          Att vara en attraktiv arbetsgivare.

-          Enhetligt bemötande gentemot målgruppen där olika grader av service erbjuds beroende på vilken kanal.

-          Digitala och automatiserade processer, där minimerar manuella inslag.

-          Digital och automatiserad samverkan med andra parter (myndigheter, bank etc.).

-          Digital bokningsassistent som stöd till bemanning av vikarier inom kommunkoncernens verksamheter vid akut frånvaro och vid kortare och längre vikariat.

-          Eliminering av onödig pappershantering.

-          Systemstöd som löser behoven och förväntad nytta utan kompletterande lösningar. 

-          Mänskligt involverande endast där absolut behövs en bedömning eller ett beslut som rent juridiskt inte får fattas automatiserat.r, tacksam att få våra frågor besvarade. 

 

    Underlaget för RFI finns under bilagor. 

 

Uu

 

U

 

Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this request.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

No messages or answered questions.
Documents

Click "download & monitor " in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

EnclosureDescriptionUpdated
RFI_framtidens_lönesystem_2023.docx   2023-05-26 13:47:15