Avtalsdatabasen - våra ramavtal

Genom att klicka på AVTALSDATABAS till vänster kommer du våra ramavtal, där finns information som du behöver för att kunna göra följande saker:

  • Hitta ett ramavtal för det du behöver köpa in
  • Se beställarinformation för avtalen
  • Sakgranska en inkommen faktura mot avtalade villkor och priser