Hämtköp i butik, stöd för småinköp

Syftet med denna information är att vara ett stöd till dig som gör beställningar av varor eller tjänster.

 

Du kan hämta hem. skriva ut eller spara ner informationen i PDF via denna länk. (intern länk)

 

Eller så hittar du informationen bland mallarna på inloggad: Gå till Inloggad, sök på Upphandling/mallar och klicka på rubriken "Stöd för dig som köper in varor och tjänster" i innehållsförteckningen.

 


1      När får du handla i en butik?

Du får göra inköp i en butik när det inte finns ett giltigt ramavtal. Om ett ramavtal finns ska det alltid användas i första hand.

Det är beställarens ansvar och inte butikens att avgöra om det är ok att köpa in en viss vara i en butik.

Det finns också vissa områden där inköp måste gå igenom en viss verksamhet. Du ansvarar för att kontrollera att inget sådant hinder finns för ditt inköp. Ett exempel är datorarbetsplatser och fordon.

1.1    Tänk på kostnaden och inte bara priset

Det som är viktigt att tänka på är att tid också är pengar och att resetiden till butiken och tiden i butik för att genomföra köpet kostar pengar.

I många ramavtal ingår frakten och det är avtalat ett ramverk kring t.ex. fakturering och miljökrav. Även om du beställer från en leverantör och det är 50 kr i frakt är det betydligt billigare än att använda en timme arbetstid som kostar ca 500 kr.

Tips för inköp i butiker

1.1.1     Näthandel ett alternativ?

Det kan kanske vara ett alternativ att göra inköp via nätbutiker istället för att spara tid och då är som sagt kostnaden för frakt försumbar i jämförelse med kostnaden för att köra iväg till en butik.

1.2    Du ansvar för kvalitén, villkor, garantier, rabatter mm

Eftersom det är du som väljer vilken butik du åker till ansvarar du för vilken kvalité du väljer att köpa in.

Viktigt att veta är att det inte alltid så att garantin är giltig om du använder en vara i offentlig miljö och den är gjord för privat bruk. Då behöver du säkerställa att du får de garantier som behövs eller välja att ta risken att varan går sönder och behöver ersättas.

Det är fritt att förhandla fram rabatter eller liknande om det är möjligt med butiken.

2      Rekvisition

Varje förvaltning ansvarar själv för styrningen av rekvisitioner och hur de får användas. Därför går det inte att få en rekvisition från t.ex. Ekonomiservice utan den måste utfärdas av ansvarig chef som har attesträtt.

Rekvisitionsblock beställs via Kontorsservice.

 

2.1    Vad ska en rekvisition innehålla?

 

Rekvisitionen kan också innehålla följande information:

 

2.2    Varför ska rekvisition användas?

Rekvisitioner används för att kunna handla på ett säkert sätt, den finns till för din och butikens trygghets skull.

Det måste finnas bevis och styrning kring hur Sundsvalls kommuns pengar, våra skattemedel, spenderas. Det är därför viktigt att säkerställa följande:

3      Köpet

 

3.1    Viktigt att tänka på som beställare

 

3.2    Krav på butiken som fakturerar Sundsvalls kommun

3.2.1     Önskemål från Sundsvalls kommun

4      Hur ska du göra om något går sönder eller är felfakturerat?

Kontakta alltid butiken först för att försöka lösa fråga. Gärna via telefon innan du lägger tid på att åka tillbaka. Dokumentera skriftligen vem du talade med och vad ni kom överens om. Det är för din egen skull.

 

4.1    Köplagen gäller, inte konsumentköplagen

På grund av att du i din roll som tjänsteman handlar för Sundsvalls kommuns räkning så omfattas ditt köp inte av konsumentköpslagen utan av köplagen.

Du kan dock alltid bli erbjuden bättre villkor än vad lagen kräver. Lagen kan ses som en slags miniminivå.

Nedan beskrivs kort några skillnader som kan vara relevanta, t.ex. garantier, reklamationsfrist etc.

Du kan se köplagen i sin helhet här: https://lagen.nu/1990:931 

 

20§ Köparen har undersökningsplikt av varan. Köparen kan inte åberopa fel som kan antas vara känt innan köpet.

 

30 § Köparens rätt vid fel i vara.

  1. Kräva att varan lagas
  2. Ny vara levereras
  3. Prisavdrag
  4. Häva köpet samt begära skadestånd om felet inte berodde på köparen

 

31§ Köparen undersökningsplikt skall ske skyndsamt efter leverans

 

32§ Garantitid. Fel som upptäcks måste reklameras inom skälig tid. Fel som upptäcks efter mer än 2 år kan inte reklameras om det saknas garanti. Undantag från detta är om varan har en längre förväntad livslängd än 2 år. Kom ihåg att fråga efter den förväntade livslängden.

 

42§ Om det är fel i varan eller dröjsmål med leveransen kan köparen hålla inne betalningen. Om varan inte har kommit skall du inte betala varan.

 

4.2    Felaktig faktura