Contract database

Välkommen

Här kan du hitta de avtal/ramavtal som Sunne kommun har upphandlat. Klicka på den rubrik som du tycker passar den vara/tjänst du söker. Du kan även söka på leverantör till vänster. Vill du bevaka något avtal, går du in på det specifika avtalet och väljer Bevaka avtal uppe till vänster. Du kan även välja att bevaka en hel kategori, då klickar du på Bevaka Kategori/Varugrupp till vänster på denna sidan.

07 Vårdrelaterad utrustning och förbrukningsvaror Livsmedel och fika
Arbetskläder och skyddsutrustning Livsmedel, kök och servering
Besiktning, kontroll och provtagning Mark och väg
Bevakning och säkerhet Möbler och inredning
Böcker, läromedel, tidskrifter och media Park och lekplats
Ekonomi, finans, försäkring och revision Personal, bemanning & HR
El, bränsle och drivmedel PR och tryckeritjänster
Entreprenader Ramavtal tjänster
Fastighetsunderhåll och material Resor, konferenser o logi
Fordon, maskiner och tillbehör Sjukvårdsmaterial (inkl barnblöjor)
Förbrukningsmaterial Sjukvårdsmateriel, hjälpmedel och läkemedel
Hjälpmedel och hjälpmedelsnära tjänster Skol-, lek- och idrottsmaterial
IT och telefoni Transporttjänster
Konsulter Tvätt- och städtjänster
Köksutrustning och vitvaror Utbildning
Livsmedel och fika