Contract database

Välkommen

Här kan du hitta de avtal/ramavtal som Sunne kommun har upphandlat. Klicka på den rubrik som du tycker passar den vara/tjänst du söker. Du kan även söka på leverantör till vänster. Vill du bevaka något avtal, går du in på det specifika avtalet och väljer Bevaka avtal uppe till vänster. Du kan även välja att bevaka en hel kategori, då klickar du på Bevaka Kategori/Varugrupp till vänster på denna sidan.
Om du inte hittar det du söker eller har andra frågor gällande upphandling kontakta Katarina Gip 0565-160 13, 070-205 30 28 katarina.gip@sunne.se.

05 Transporter Konsulter
07 Vårdrelaterad utrustning och förbrukningsvaror Köksutrustning och vitvaror
Arbetskläder och skyddsutrustning Livsmedel och fika
Bemanning Livsmedel och fika
Besiktning, kontroll och provtagning Mark och väg
Bevakning och säkerhet Möbler och inredning
Böcker, läromedel, tidskrifter och media Personal, bemanning & HR
Ekonomi, finans, försäkring och revision PR och tryckeritjänster
El, bränsle och drivmedel Ramavtal tjänster
Entreprenader Resor, konferenser o logi
Fastighetsunderhåll och material Sjukvårdsmaterial (inkl barnblöjor)
Fordon, maskiner och tillbehör Sjukvårdsmateriel, hjälpmedel och läkemedel
Förbrukningsmaterial Skol-, lek- och idrottsmaterial
Hjälpmedel och hjälpmedelsnära tjänster Transporttjänster
HVB-hem Tvätt- och städtjänster
IT och telefoni Utbildning