Contract database

Välkommen

Här kan du hitta de avtal/ramavtal som Sunne kommun har upphandlat. Klicka på den rubrik som du tycker passar den vara/tjänst du söker. Du kan även söka på leverantör till vänster. Vill du bevaka något avtal, går du in på det specifika avtalet och väljer Bevaka avtal uppe till vänster. Du kan även välja att bevaka en hel kategori, då klickar du på Bevaka Kategori/Varugrupp till vänster på denna sidan.
Om du inte hittar det du söker eller har andra frågor gällande upphandling kontakta Katarina Gip 0565-160 13, 070-205 30 28 katarina.gip@sunne.se.

07 Vårdrelaterad utrustning och förbrukningsvaror Livsmedel och fika
Arbetskläder och skyddsutrustning Livsmedel och fika
Besiktning, kontroll och provtagning Livsmedel, kök och servering
Bevakning och säkerhet Mark och väg
Böcker, läromedel, tidskrifter och media Möbler och inredning
Ekonomi, finans, försäkring och revision Park och lekplats
El, bränsle och drivmedel Personal, bemanning & HR
Entreprenader PR och tryckeritjänster
Fastighetsunderhåll och material Ramavtal tjänster
Fordon, maskiner och tillbehör Resor, konferenser o logi
Förbrukningsmaterial Sjukvårdsmaterial (inkl barnblöjor)
Hjälpmedel och hjälpmedelsnära tjänster Sjukvårdsmateriel, hjälpmedel och läkemedel
IT och telefoni Skol-, lek- och idrottsmaterial
IT/Tele (produkter, system, tjänster, tillbehör, ergonomi) Transporttjänster
Konsulter Tvätt- och städtjänster
Köksutrustning och vitvaror Utbildning