Contract database

Välkommen

Här kan du hitta de avtal/ramavtal som Sunne kommun har upphandlat. Klicka på den rubrik som du tycker passar den vara/tjänst du söker. Du kan även söka på leverantör till vänster. Vill du bevaka något avtal, går du in på det specifika avtalet och väljer Bevaka avtal uppe till vänster. Du kan även välja att bevaka en hel kategori, då klickar du på Bevaka Kategori/Varugrupp till vänster på denna sidan.
Om du inte hittar det du söker eller har andra frågor gällande upphandling kontakta Katarina Gip 0565-160 13, 070-205 30 28 katarina.gip@sunne.se.

07 Vårdrelaterad utrustning och förbrukningsvaror Livsmedel och fika
Arbetskläder och skyddsutrustning Livsmedel och fika
Bemanning Mark och väg
Besiktning, kontroll och provtagning Möbler och inredning
Bevakning och säkerhet Park och lekplats
Böcker, läromedel, tidskrifter och media Personal, bemanning & HR
Ekonomi, finans, försäkring och revision PR och tryckeritjänster
El, bränsle och drivmedel Ramavtal tjänster
Entreprenader Ramavtal varor
Fastighetsunderhåll och material Resor, konferenser o logi
Fordon, maskiner och tillbehör Sjukvårdsmaterial (inkl barnblöjor)
Förbrukningsmaterial Sjukvårdsmateriel, hjälpmedel och läkemedel
Hjälpmedel och hjälpmedelsnära tjänster Skol-, lek- och idrottsmaterial
HVB-hem Transporttjänster
IT och telefoni Tvätt- och städtjänster
Konsulter Utbildning
Köksutrustning och vitvaror