Avtalsdatabasen - våra avtal

Genom att klicka på AVTALSDATABAS till vänster kommer du våra avtal, där finns information som du behöver för att kunna göra följande saker:

  • Hitta ett avtal för det du behöver köpa in
  • Se beställarinformation för avtalen
  • Sakgranska en inkommen faktura mot avtalade villkor och priser

 

Du kan också bevaka befintliga avtal och få en notis när en förändring sker. Till exempel ny kontaktperson eller uppdaterade priser. 

 

Tack för att du handlar på våra avtal!