Arkiverad Ej aktiv

Specification

Announcement
Comprehensive information on the request. If you log in you can access all documents and more.
Title Procedure Deadline
RFI angående resurser lokaliserade i SE3 och SE4 att nyttja för mothandel och omdirigering i syfte att hantera handelskapaciteten( Svk 2022/1323 ) Request for information 2022-05-31
Questioner Last updated Deadline for questions
Svenska Kraftnät 2022-04-29 (2022-04-29 14:16:58 ) 2022-05-31
CPV-coding
09000000: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
65000000: Public utilities
Scope

Svenska kraftnät ser över möjligheterna till utökad mothandel och omdirigering och vill därför undersöka vilka produktions- eller förbrukningsresurser som skulle kunna finnas tillgängliga för sådana syften i södra Sverige, delar av elområde tre (SE3) och hela elområde fyra (SE4) och går därför ut med denna allmänna förfrågan om information (RFI).

Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this request.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 2405

Question

Ska existerande men ej för marknaden tillgängliga produktionsanläggningar, som idag är kontrakterade som störningsreserv eller liknande, läggas in i kategorin "Resurser som FINNS idag" eller i kategorin "Resurser som INTE finns att tillgå idag". Förutsättningen är att nuvarande kontraktsperiod kommer att ta slut inom 1-3 år.

Answer 2022-05-11

Resurser som finns idag, även om de inte är tillgängliga till följd av kontraktering i tex störningsreserv eller liknande, kan läggas in i kategorin resurser som finns idag. Därtill  kan sådana speciella omständigheter nämnas under övrigt i frågeformuläret.

Documents

Click "download & monitor " in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

EnclosureDescriptionUpdated
RFI_-_Resurser_för_omdirigering_och_mothandel_v1.docx   2022-04-29 14:14:15