Ongoing bidding

Specifications

Title Procedure Deadline
Bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 § 8 LSS( SON 2018/33-79 ) LOV (Swedish law on freedom of choice system) Ongoing bidding (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Täby kommun 2024-01-03 Questions are answered regularly (electronic)
CPV-coding
85000000: Health and social work services
Description
Uppdraget innebär att, dygnet runt, årets alla dagar, tillhandahålla insatsen bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 § 8 LSS. I uppdraget ingår även att tillhandahålla basal hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, till och med sjuksköterskenivå.

Insatsen ges till barn och ungdomar som tillhör personkrets 1, 2 eller 3 enligt 1 § LSS. Insatsen enligt detta uppdrag avser att erbjuda boende utanför föräldrahemmet och omfattar inte familjehem.

Insatsen ska ge möjlighet till personlig utveckling, delaktighet i samhällslivet och social samvaro samt ge brukaren möjlighet att få leva som andra. Insatsen ska bidra till goda uppväxtvillkor och utformas utifrån brukarens behov, inflytande och medbestämmande samt värna om brukarens integritet.

Insatsen omfattar omvårdnad.

Utförarens verksamhet ska vara belägen inom det geografiska området Stockholms län, Uppsala län eller Södermanlands län.
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

No messages or answered questions.
Documents

Contract document

Click on the links to see the content.

Enclosure Description
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2020-05-04 08:18
Bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 § 8 LSS.docx.pdf-2020-05-04 08:17
 

All documents