Arkiverad Ej aktiv

Specification

Announcement
Comprehensive information on the request. If you log in you can access all documents and more.
Title Procedure Deadline
Request for Information Regionalt riskkapital( ) Request for information 2022-01-31
Questioner Last updated Deadline for questions
Tillväxtverket 2021-12-06 (2021-12-06 10:50:01 ) 2022-01-31
CPV-coding
66000000: Financial and insurance services
Scope
Denna RFI – Request for Information är ett sätt att samla information relevanta marknadsaktörer rörande en eventuell framtida upphandling av förvaltning av riskkapital. En RFI är ett sätt för Tillväxtverket att kartlägga vilka tjänster som olika aktörer kan erbjuda inom detta speciella område samt att få information om möjliga lösningar och eventuella begränsningar.
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this request.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 2280

Question

Ni har skrivit i underlaget att lån och garantier inte är möjliga inom insatsen med hänvisning till Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014.

I fördningen definieras riskfinansieringsåtgärder enligt följande: riskfinansieringsinvestering: investeringar i form av eget kapital och kapital likställt med eget kapital, lån inklusive
leasing, garantier, eller en blandning av dessa med syftet att göra nya investeringar.

Dessutom ryms även vissa typer av lån inom definitionen för investeringar som likställs med eget kapital, nämligen "en typ av finansiering som placerar sig mellan eget kapital och lån, med en högre risk än prioriterade skuld och en lägre risk än primärkapital och som ger innehavaren en avkast­ning som i huvudsak grundar sig på vinster eller förluster i det underliggande målföretaget och för vilken ingensäkerhet har ställts vid betalningsförsummelse"

Det finns en allmän missuppfattning att ordet "riskkapital" enbart innebär aktiekapital. Vanligt förekommande riskkapitalfonder innehåller blandningar av olika typer av finansieringsinstrument som alla kännetecknas av högre risk och det som definieras som hybridinstrument.

Vår fråga är om a) står ni fast vid att samtliga typer av lån inte kan vara möjliga inom insatsen - isåfall vill vi se ytterligare förklaring i vilken paragraf ni stödjer detta på, eller b) ett förtydligande om att lån som likställs eget kapital enligt EUs definition kan vara möjliga.

Answer 2022-01-28

På fråga a. enbart ägarkapital och ägarkapitalsliknande instrument (exempelvis konvertibla lån) är möjliga inom insatsen. Skälet för det är dels att Regionerna i sina program valt detta, dels att Tillväxtverkets förhandsbedömning av finansieringsinstrument endast tillåter detta.

 

På fråga b. se svaret på fråga a.

12
Documents

Click "download & monitor " in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

EnclosureDescriptionUpdated
RFI_Regionalt_riskkapital_version211206.docx   2021-12-06 10:49:46