Ongoing bidding

Specifications

Title Procedure Deadline
Utvärderings- och analystjänster( Ä 2019-728 ) Restricted procedure - Setting up of a dynamic purchasing system Ongoing bidding (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Tillväxtverket 2023-03-31 Questions are answered regularly (electronic)
CPV-coding
79311300: Survey analysis services
79313000: Performance review services
79411000: General management consultancy services
79419000: Evaluation consultancy services
Description
Tillväxtverket inbjuder härmed konsulter att ansöka om att få delta i ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för att sedan kunna lämna anbud i uppdrag som avser utvärdering och analys av arbetet inom våra verksamhetsområden. Förutom gedigen utvärderingskompetens eller erfarenheter av analysarbete efterfrågas relevant kunskap och erfarenhet inom näringspolitik, regional tillväxtpolitik och hållbar utveckling.
De områden som omfattas av analys- och utvärderingstjänster är:
A. Regional tillväxtpolitik, innefattande insatser för ett effektivare regionalt tillväxtarbete och analys av regional utveckling.
B. Näringspolitik, inklusive insatser för att minska företagens regelbörda och förenkla företagens myndighetskontakter, stärka företagens konkurrenskraft och utveckling av långsiktiga förutsättningar för företagande och näringslivets och analys av näringslivets utveckling.
C. Betydelsen av hållbarhetsaspekter för att stärka såväl regional tillväxt som näringslivsutveckling och företags konkurrenskraft.
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 174451

Question

Får kravet på minst en konsult på nivå 1 och en konsult på nivå 2 ersättas av två eller fler konsulter på nivå 1? Detta påverkar inte prisbilden i de efterföljande anbuden.

Answer 2019-08-26

Kraven som ställs är minimikrav. Dvs det går bra att t ex erbjuda tre konsulter som alla uppfyller nivå 1.

12345678
Documents

Click "Download & Subscribe" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
FFU3 Documents
Administrativa föreskrifter.pdf-2019-08-05 19:26
Kommersiella villkor.pdf-2019-08-05 19:26
Krav- och svarsformulär 2019-08-22.docx-2019-08-22 10:40