Presentation av upphandlingsenheten

 

Upphandlingsenheten är en central enhet under kommunledningskontoret.

Vår roll är att vara till hjälp och stöd vid upphandlingar för kommunen.

 

Professionell hjälp får du av:

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hjalmarsson

Upphandlingssamordnare

Tele: 060-16 31 68

Mobil: 070-190 36 71

maria.hjalmarsson@timra.se

 

 

 

TIMRÅ KOMMUN

Kommunledningskontoret
Upphandlingsenheten
861 82 TIMRÅ               

Tele vxl: 060-16 31 00

Fax: 060-57 36 78