Arkiverad Ej aktiv

Specification

Announcement
Comprehensive information on the request. If you log in you can access all documents and more.
Title Procedure Deadline
RFI avseende upphandlingsunderlag: Ramavtal avseende Internationella läkemedelsdata avseende priser och volymer( 03645/2022 ) Request for information 2022-11-25
Questioner Last updated Deadline for questions
TLV 2022-11-14 (2022-11-14 11:49:01 ) 2022-11-21
CPV-coding
72320000: Database services
Scope

Request for information (RFI) och extern remiss av TLV:s förslag till upphandlingsunderlag för upphandling av nytt ramavtal av internationella läkemedelsdata avseende priser och volymer.

TLV:s mål med upphandlingen är att kontinuerligt ha möjlighet att avropa data för att analysera pris och volymutveckling avseende läkemedel i ett europeiskt perspektiv.

Syftet med RFI:n är att möjliggöra leverantörsdialog och återkoppling om framförallt kravformuleringar i Bilaga 1 Kravspecifikation.

  • Är de specifika kravformuleringarna ändamålsenliga i förhållande till myndighetens syfte och olika leverantörers möjlighet att svara på förfrågan?
  • Finns det specifika kravformuleringar där alternativa kravformuleringar bör övervägas?
  • I den mån det finns delar i kravformuleringar som driver kostnader önskar myndigheten återkoppling om det.
  • Finns det behov av att myndigheten förtydligar kravformuleringar eller annat avseende förslag på anbudsinbjudan eller avtalsvillkor?

 

Bifogat finns även anbudsinbjudan samt utkast till avtalsvillkor. Övriga dokument anses inte relevanta i det här skedet och bifogas inte. 

TLV erbjuder möjligheten att boka ett kort möte för dialog kring upphandlingsunderlagen. Om intresse finns ska anmälan avseende detta göras senast 2022-11-25. Anmälan görs till: elenore.wrango@tlv.se.  Eventuell dialog hålls senast 2022-12-02.

Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this request.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

No messages or answered questions.
Documents

Click "download & monitor " in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

EnclosureDescriptionUpdated
RFI_Anbudsinbjudan_Ramavtal.docx   2022-11-14 11:47:40
RFI_Bilaga_1_-_Kravspecifikation.docx   2022-11-14 11:47:40
RFI_Bilaga_3_-_Avtalsvillkor.docx   2022-11-14 11:47:40