Ongoing bidding

Specifications

Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 333786

Question

Med hänvisning till AUB.53:

Skadeståndsansvaret ska enligt ABK 09 vara begränsat till 120 pbb, vilket också är branschpraxis. Då skrivelsen i AUB.53 är ett avsteg från ABK 09 täcker inte våra försäkringar ett sådant skadeståndsansvar. Detta innebär att anbudspriserna kan riskeras höjas och att uppdragsekonomin påverkas negativt. Vänligen överväg att sätta skadeståndsansvaret i linje med ABK 09 och branschpraxis.

Answer 2023-11-27

Hej,

 

Nuvarande formuleringar ligger kvar som grund, men vi öppnar för att "lätta" dessa i förekommande fall i kommande förfrågningar.

123456
Documents

Click "Download & Subscribe" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
För annonsering5 Documents
AF - DIS Tekniska konsulter.pdf-2023-09-20 23:07
Bilaga 1 - Kompetensområden - Tekniska konsulter.pdf-2023-09-20 23:07
Bilaga 2 - Blankett för uppdragsförfrågan.docx-2023-09-20 23:07
Bilaga 3 - Avropskontrakt DIS Tekniska konsulter.docx-2023-09-20 23:07
Kvalificering.clips-2023-09-20 23:08