NamnAnbudsdag
Böleänsparken ombyggnad 2018-01-22
Idag
Bemanningstjänster kultur 2018-01-25
3 dagar
Producentuppdrag för Kvinnohistoriskt museum 2018-01-25
3 dagar
Digitala prov 2018-01-26
4 dagar
Ö. Ersboda Industriområde Gata 2018-01-29
7 dagar
Virke till Nordmalings kommun 2018-01-29
7 dagar
Byte armatur Hg till LED 2018-02-05
14 dagar
Gruppboende Operetten 37 Nybyggnad 2018-02-08
17 dagar
Glasreprationer 2018-02-12
21 dagar
Parkdrift i Umeå Västra 2018-02-15
24 dagar
Parkdrift i Umeå Östra 2018-02-15
24 dagar
Parkdrift i Umeå Norra 2018-02-15
24 dagar
Hälsokontroll brandpersonal 2018-02-16
25 dagar