TitleAnbudsdag
Plockanalys 2020-08-19
9 dagar
Kommunikationstjänster Uminova Innovation 2020-08-24
14 dagar
Byte av belysningsarmaturer, Nolia idrottscentrum, Sömmen 1 - 2 2020-08-24
14 dagar
Hämtning farligt avfall 2020-08-26
16 dagar
Dagvattendammar Dåva deponi 2020-08-27
17 dagar
Riksfärdtjänst 2020-08-27
17 dagar
Slamtömning Umeregionen 2020-08-31
21 dagar
Ombyggnad av fyra gator inklusive VA -Sävar 2020-09-01
22 dagar
Fjärrkyla datahallar 2020-09-03
24 dagar
Strukturstudie gamla godsbangården Umeå 2020-09-03
24 dagar
Ramavtal Måleriarbeten 2020-09-21
42 dagar
Ramavtal Måleriarbeten Robertsfors 2020-09-21
42 dagar
Ramavtal Lås och låsarbeten 2020-09-21
42 dagar
Ramavtal Byggservice 0 - 3 Mkr 2020-09-22
43 dagar
Ramavtal Byggentreprenader 3 - 7 Mkr 2020-09-22
43 dagar
Ramavtal Byggarbeten Robertsfors 2020-09-23
44 dagar
LOV Hemtjänst Anbud kan
lämnas löpande