TitleAnbudsdag
Färdtjänst Robertsfors 2020-10-29
I morgon
Hämtning farligt avfall ÅVC 2020-10-29
I morgon
Drift av godsterminal 2020-10-29
I morgon
Korttidshyra fordon (Hyrbilar) 2020-11-09
12 dagar
Rengöring och inspektion av vattenreservoarer 2020-11-09
12 dagar
Ramavtal Lås och låsarbeten - 2 2020-11-17
20 dagar
Bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS 2020-11-19
22 dagar
Tillbyggnad av kontor och carport 2020-11-19
22 dagar
Tryckeritjänster 2020-11-23
26 dagar
Trygghetslarm Robertsfors kommun -Särskilt boende 2020-11-25
28 dagar
Telekommunikationstjänster 2021 2020-12-08
41 dagar
Hotell 2020-12-08
41 dagar
LOV Hemtjänst Anbud kan
lämnas löpande