Upphandlingsbyrån Umeå Kommun

   

Kontaktuppgifter

Mejl: förnamn.efternamn@umea.se     

 

Tf Upphandlingschef Pia Wangbergh

Upphandlare Ulrika Dahlbom Erlingsson

Tel: 090-16 15 65, 070-695 01 81

Tel: 16 11 30, 070-577 36 30

 

 

 

 

 

 

 Upphandlare Anders Westman  

Upphandlare Dick Ekström

 Tel: 090-16 15 75, 070-550 53 21

Tel: 090-16 15 74, 070-508 10 94

 

 

 

 

 

 

 Upphandlare Göte Jacobsson

Upphandlare Nathalie Olofsson

 Tel: 090-16 15 61, 070-514 67 66

Tel: 090-16 15 64, 072-247 63 22

 

 

 

 

 

 

 Upphandlare Jan Lundberg

 Upphandlare Anders Blom

 Tel: 090-16 15 71, 070-326 71 11

 Tel: 090-16 15 73, 070-224 82 79

   

 

 

 

 

 Upphandlare Rickard Fredriksson

 Upphandlare Johanna Hellqvist

 Tel: 090-16 15 96, 070-253 22 09

 Tel:090-161563, 070-330 14 65

 

 

 

 

 

 

 Upphandlare Martin Deverud

 Upphandlare Victoria Westergren

 Tel: 090-16 15 76, 070-696 15 76

 Tel: 090-16 15 62, 070-375 12 03

   

 

 

   

 E-handel Rickard Bratvold

 Upphandlingsassistent Ann-Christine Oscarsson

Tel: 090-16 17 19, 073-086 17 28

 Tel: 090-16 15 67, 070-87 91 400