Id: UM8480-000986 Ver: A

Signatories
Statens inköpscentral

Contract

Specsavers Sweden AB

Personal > Glasögon >


Valid from 2019-04-01 Option to 2023-04-01 auto
Number 23.3.617-19
Valid to 2023-04-01 Labeling Kammarkollegiet

Ranking 1

Purchases should be made according to the specified ranking, where contracts with rank 1 will be requested before contracts with higher rankings. If Rank 1 can not deliver, the contract with Rank 2 is requested, and so on.


All the agreements concerned

Supplier Contact Valid
Specsavers Sweden AB R1Rank 1 Lina Eek Branzell business@specsavers.se 2023-04-01
Synoptik Sweden Aktiebolag R2Rank 2 Josefine Gustafsson business@synoptik.se 2023-04-01
Synsam Group Sweden AB R3Rank 3 Elin von Thelemann karin.lundberg@synsam.com 2023-04-01
Synologen Aktiebolag R4Rank 4 Susanne Hedin info@synologen.se 2023-04-01
Order
Company information Order
Specsavers Sweden AB Corp.Id.No 556615-7961 Lina Eek Branzell
BOX 205 Phone 031-7719800
401 23 GÖTEBORG Fax business@specsavers.se

Terms for payment 30 dagar efter fakturans ankomst
Warranty Enligt avtal
Delivery time Enligt avtal
Packaging Ingår i förekommande fall
Delivery terms Fritt anvisad plats
VAT Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer
Delivery agreements Enligt avtal
Internal contacts
Quality manager
Avtalscontroller
090-7865000
upp.adm@umu.se
Avtalsinformation

Omfattning

Ramavtalsområdet omfattar bildskärms-och skyddsglasögon samt Extra glasögon (Ramavtalsleverantören ska tillhandahålla glasögon till de avropsberättigade myndigheter som har som krav att följa Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS) avseende regler för sjöfart).

Arbetsgivaren bekostar arbetstagarens särskilda glasögon, om synundersökning visar att det behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas (gäller inte Extra glasögon).

För att hitta närmaste butik, se dokument "Butiksförteckning" under respektive leverantör.

 

För mer information gällande bildskärms- och skyddsglasögon se Aurora.

Beställning/ Avrop

Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att man i första hand ska vända sig till den leverantör som rangordnats som nummer ett, Specsavers Sweden AB.

 

Avropsberättigad får avvika från rangordningen om följande särskilda skäl föreligger:

1. om Ramavtalsleverantören inte har besvarat Avropet alternativt inte återkommit med

Avropssvar inom reglerad tid,

 

2. om Ramavtalsleverantören inte klarar (för tillfället) att leverera eller har godtagbara

skäl att avböja avrop, eller

 

3. om Avropet avser en ersättningsanskaffning som beror på att Avropsberättigad tidigare

hävt eller sagt upp ett Kontrakt och detta beror på Ramavtalsleverantören.

 

Du beställer bildskärmsglasögon genom att beställa det digitalt via Raindance eller genom att fylla i en utskriven blankett tillsammans med din chef.

Priser

Se de aktuella priserna i det bifogade dokumentet "Prislista".