Upphandling och Inköp

Upphandling och inköp är en del av universitetsledningens kansli.

Avdelningen genomför och handlägger upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU)

för Umeå universitets behov varor och tjänster

 

Välkommen att besöka oss på Upphandling och Inköp, plan 2, Universitetsledningshuset.

För kontakt per mail upphandling@umu.se