TitleAnbudsdag
Mark- och anläggningsarbeten i strategisk partnering Falu kommun 2020-08-10
37 dagar
Kapitalförvaltning och redovisning av stiftelsemedel Falu kommun 2020-08-12
39 dagar
Revisionstjänster Gagnef 2020-08-18
45 dagar
Elektroniska körjournaler Ludvika 2020-08-19
46 dagar
Begäran om information miljötänk inom textilier till offentlig miljö 2020-08-19
46 dagar
Vitvaror och hushållsmaskiner 2020-08-20
47 dagar
Cykelparkeringar 2020 2020-08-21
48 dagar
Byggarbeten entreprenad Falu kommun 2020-08-21
48 dagar
Fördjupat strategiskt stöd Borlänge 2021 2020-08-21
48 dagar
Kommunskydd och larmmottagning Borlänge 2020-08-21
48 dagar
Digital kommunikationsbyrå, Visit Dalarna 2020-08-22
49 dagar
Strategisk kommunikationsrådgivning, Visit Dalarna 2020-08-22
49 dagar
Internettjänst/Internetkapacitet Falu kommun 2020-08-23
50 dagar
Elarbeten 2020 2020-08-24
51 dagar
Konsumentförpackade livsmedel 2020 2020-08-26
53 dagar
Ställplatser, Ludvika kommun 2020-08-27
54 dagar
Rivningsarbeten 2020-08-28
55 dagar
Revisionstjänster Avesta 2020-08-31
58 dagar
Drift av ett vård- och omsorgsboende, en hemtjänstverksamhet och dagverksamhet i Falu kommun 2021 2020-09-03
61 dagar
Strategisk partnering, Gagnefs kommun 2020-09-04
62 dagar
Gagnef - Nybyggnation av förskola 2020-09-04
62 dagar
Hydrologiska och geohydrologiska utredningar - konsulttjänster 2020-09-04
62 dagar
Ekologi och Naturvård konsulttjänster 2020-09-07
65 dagar
Sjuksköterskor 2018 Anbud kan
lämnas löpande
Plats på bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Anbud kan
lämnas löpande
Konstnärlig gestaltning - Dynamiskt inköpssystem Anbud kan
lämnas löpande
Elfordon 2020 Anbud kan
lämnas löpande