TitleAnbudsdag
Säkerhetstjänster 2020 2020-09-28
2 dagar
Utredning om kränkande särbehandling 2020 2020-09-28
2 dagar
Bilbesiktning 2020-09-29
3 dagar
Avyttring av fordon 2020 2020-10-01
5 dagar
Webbutveckling 2020 2020-10-05
9 dagar
Vuxenutbildning i Borlänge kommun 2021 2020-10-09
13 dagar
Arbetsskor Avesta 2020-10-09
13 dagar
Arbetskläder Avesta 2020-10-12
16 dagar
Utbyggnad av kommunalt fiber och kopparnätverk Ludvika kommun 2020-10-16
20 dagar
Vitvaror och hushållsmaskiner 2020-10-19
23 dagar
Källsorteringskärl för placering i skollokaler och kontorsmiljöer 2020-10-20
24 dagar
Kommunikations- och lärplattform för förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2020-10-27
31 dagar
E-handelssystem till Ludvika kommun 2020-10-29
33 dagar
Nybyggnation förskola Surbrunnshagen, Falu kommun 2020-11-12
47 dagar
Sjuksköterskor 2018 Anbud kan
lämnas löpande
Plats på bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Anbud kan
lämnas löpande
Konstnärlig gestaltning - Dynamiskt inköpssystem Anbud kan
lämnas löpande
Elfordon 2020 Anbud kan
lämnas löpande
DIS handledartjänster Anbud kan
lämnas löpande