TitleAnbudsdag
Parkeringsövervakning 2023 2023-05-29
I morgon
Labbänkar på el och teknikprogrammet 2023-05-31
3 dagar
Ärendehanteringssystem Falun 2023-05-31
3 dagar
Dalagemensam telefoni-2025 2023-06-01
4 dagar
Webb-tv och voteringssystem Borlänge 2 2023-06-04
7 dagar
Elarbeten 2023 2023-06-05
8 dagar
Fastighetsvärdering, skogsfastighetsvärdering, fastighetsrätt och strategisk fastighetsrådgivning 2023-06-05
8 dagar
Mötesstöd, signering, förtroendemannasystem, videomöte 2 2023-06-11
14 dagar
Startpaket för yrkesprogram inom gymnasiet Borlänge 2023 2023-06-12
15 dagar
Gas och hyra av gasbehållare Falu kommun 2023-06-12
15 dagar
Slamsugning av rännstensbrunnar och övriga spoltjänster 2023 2023-06-12
15 dagar
Ledningsfordon och dykbuss till Räddningstjänsten Dala Mitt 2023-06-13
16 dagar
Renovering-Ombyggnation Kommunhus Gagnef kommun 2023-06-14
17 dagar
Transport av varm mat 2023-06-20
23 dagar
Julklappar och gåvor 2023-06-20
23 dagar
Ombyggnation Skogsgläntans Storkök 2023-08-13
77 dagar
Sjuksköterskor 2018 Anbud kan
lämnas löpande
Konstnärlig gestaltning - Dynamiskt inköpssystem Anbud kan
lämnas löpande
DIS handledartjänster Anbud kan
lämnas löpande
DIS - Bemanningstjänster Anbud kan
lämnas löpande
Fordon - DIS Anbud kan
lämnas löpande
DIS- Externa boendeplatser enligt LSS Anbud kan
lämnas löpande