TitleAnbudsdag
Hälsinggårdsskolan - samlokalisering av särskola 2022-10-03
2 dagar
Intranät Säter 2022-10-03
2 dagar
Borttagning vandringshinder i Ljusterån 2022-10-03
2 dagar
Portionsformar och förslutningsfilm 2022-10-07
6 dagar
Gas och hyra av gasbehållare 2022-10-10
9 dagar
Mättjänster Säter 2022-10-11
10 dagar
Nybyggnation skola och förskola Sundborn 2022-10-11
10 dagar
Skötsel av betes- och kulturmark, Falun 2022-10-13
12 dagar
Gussarvsgården - Gemensamhetslokal 2022-10-14
13 dagar
Valsystem-administration 2022 2022-10-17
16 dagar
Tekniska konsulter - Riskutredning 2022-10-18
17 dagar
Konsumentförpackade livsmedel till Avesta kommun 2022-10-22
21 dagar
Trycksaker Säter 2022-10-24
23 dagar
Bevakningstjänster Falun 2022-10-25
24 dagar
Lokalvård Dahlander Kunskapscentrum Säter 2022-10-31
30 dagar
Sjuksköterskor 2018 Anbud kan
lämnas löpande
Konstnärlig gestaltning - Dynamiskt inköpssystem Anbud kan
lämnas löpande
DIS handledartjänster Anbud kan
lämnas löpande
DIS - Bemanningstjänster Anbud kan
lämnas löpande
Fordon - DIS Anbud kan
lämnas löpande
DIS- Externa boendeplatser enligt LSS Anbud kan
lämnas löpande