TitleAnbudsdag
HedemoraB - Målning Sexbovägen 2020-04-10
Idag
HedemoraB - Målning Musikcentrum 2020-04-10
Idag
Hedemora KF - Målning Smedby skola 2020-04-10
Idag
HedemoraB - Målning Polhemsgatan 2020-04-10
Idag
HedemoraB - Målning Nya Backliden 2020-04-10
Idag
HedemoraB - Målning gamla Backliden 2020-04-10
Idag
Midjestyrd redskapsbärare Ludvika 2020-04-13
3 dagar
IT-system med integrerat planeringssystem och tillhörande app Borlänge kommun 2020-04-20
10 dagar
Trafiklinjemålning 2020 2020-04-20
10 dagar
Systemlösning mot fastighetsbranschen 2020-04-23
13 dagar
Hedemora Energi-Kommunikationsoperatör LBP Fline 2020-04-24
14 dagar
Anläggningsmaskintjänster 2020 2020-04-27
17 dagar
Vård- och omsorgsboende för äldre i Gagnefs kommun 2020-05-11
31 dagar
Bildskärms och skyddsglasögon, 2020 2020-05-11
31 dagar
Sjuksköterskor 2018 Anbud kan
lämnas löpande
Plats på bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Anbud kan
lämnas löpande
Konstnärlig gestaltning - Dynamiskt inköpssystem Anbud kan
lämnas löpande