TitleAnbudsdag
Ramavtal reservkraftaggregat och tillbehör 2024-05-21
Idag
Journalsystem för elevhälsan, Gagnef 2024-05-26
5 dagar
Kontors- och förbrukningsmaterial 2024-05-29
8 dagar
Hyresvärdsupphandling av Vård- och Omsorgsboende 2024-05-30
9 dagar
Gång och cykelväg, Älvnäsleden, Avesta kommun 2024-05-30
9 dagar
Tekniska konsulter - Riskutredning farligt gods Ludvika 2024-06-04
14 dagar
Säkerhetstekniska tjänster inom inbrottslarm, passersystem, brand 2024 2024-06-04
14 dagar
Styrning gatubelysning 2024-06-09
19 dagar
Snökanonsystem 2024-06-10
20 dagar
Revisionstjänster Avesta 2024-06-10
20 dagar
Revisionstjänster Gagnef 2024-06-10
20 dagar
Frukt o grönt Borlänge, Gagnef, Ludvika, VBU, Smedjebacken 2024 2024-06-10
20 dagar
Journalsystem för elevhälsa, Hedemora 2024-06-12
22 dagar
Snöröjning Avesta 2024-06-14
24 dagar
Välfärdsteknik särskilt boende (SÄBO) 2024-06-20
30 dagar
Mark- och anläggningsarbeten med strategisk partnering som arbetsform 2024-08-27
98 dagar
Sjuksköterskor 2018 DIS Anbud kan
lämnas löpande
Konstnärlig gestaltning - Dynamiskt inköpssystem Anbud kan
lämnas löpande
DIS handledartjänster Anbud kan
lämnas löpande
DIS - Bemanningstjänster Anbud kan
lämnas löpande
Fordon - DIS Anbud kan
lämnas löpande
DIS- Externa boendeplatser enligt LSS Anbud kan
lämnas löpande
DIS Tekniska konsulttjänster - Planarkitekt/samhällsplanerare Anbud kan
lämnas löpande