TitleAnbudsdag
Ärendehanteringssystem för IT-Center Ludvika 2021-07-30
4 dagar
Bibliotekssystem med publikt gränssnitt samt tillhörande förvaltning och utveckling 2021-08-01
6 dagar
Upphandlingskonsulter 2021-08-19
24 dagar
Köksutrustning, utensilier och husgeråd, 2021 2021-08-23
28 dagar
Företagshälsovård 2021-08-26
31 dagar
RFI Tvättjänst cirkulationsgods 2021 2021-08-27
32 dagar
Radondosor och analystjänster 2021-08-30
35 dagar
Drift och underhåll av gatu- och vägbelysning Ludvika 2021-08-30
35 dagar
Service, underhåll och montage av audio- och videoutrustning 2021-08-31
36 dagar
Trycksaker 2021-08-31
36 dagar
Konsultstöd inom verksamhetsutveckling 2021-08-31
36 dagar
Gåvor till anställda 2021-09-02
38 dagar
Färska grönsaker, frukt, potatis och rotfrukter 2021 2021-09-07
43 dagar
Mjölk och mjölkprodukter 2021 2021-09-07
43 dagar
VS-arbeten 2021-09-09
45 dagar
Ventilationsarbeten 2021-09-09
45 dagar
Halkbekämpningsmaterial 2021-09-10
46 dagar
Uthyrning simulatorer för bergarbetarutbildning, Hedemora kommun, 2021 2021-09-20
56 dagar
Public 360 (Ärendehanteringssystem) Förvaltning, utveckling och integration 2022-06-30
339 dagar
DIS- Externa boendeplatser enligt LSS Anbud kan
lämnas löpande
Fordon - DIS Anbud kan
lämnas löpande
Sjuksköterskor 2018 Anbud kan
lämnas löpande
Plats på bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Anbud kan
lämnas löpande
Konstnärlig gestaltning - Dynamiskt inköpssystem Anbud kan
lämnas löpande
Elfordon 2020 Anbud kan
lämnas löpande
DIS handledartjänster Anbud kan
lämnas löpande
Fordon - Laddhybrider och Elhybrider Anbud kan
lämnas löpande
DIS - Bemanningstjänster Anbud kan
lämnas löpande