TitleAnbudsdag
Eldningsolja för uppvärmning av växthus - Ludvika Kommun 2021-04-19
2 dagar
Hyresmaskiner 2021-04-22
5 dagar
Luftfilter 2021 2021-04-22
5 dagar
Bemanningssystem till Gagnef kommun. 2021-04-23
6 dagar
Midjestyrd lastmaskin Ludvika 2021-04-26
9 dagar
Transport av kommunalt avfall - Hedemora Energi 2021-04-26
9 dagar
Sakkunnig inom kulturmiljö 2021-04-28
11 dagar
RFI (Request for information) inför upphandling av Mellanarkiv till Falu kommun 2021-04-28
11 dagar
Vasaparken Falun etapp 2, uppbyggnad av ny parkanläggning 2021-04-30
13 dagar
Jordbrukstraktor Ludvika 2021-04-30
13 dagar
RFI- Nyckelfria lås särskilt boende 2021-04-30
13 dagar
Snöröjning och halkbekämpning Hedemora 2021 2021-05-03
16 dagar
Brandskyddskontroller Ludvika 2021-05-06
19 dagar
Allmänt förbrukningsmaterial till kontor och skola/förskola 2021 2021-05-06
19 dagar
Kommunikations- och lärplattform för förskola, grundskola och särskola 2021-05-09
22 dagar
Webbutveckling Ludvika 2021 2021-05-10
23 dagar
Externa öppenvårdsinsatser för barn och ungdom 2021 2021-05-12
25 dagar
Låsarbeten Avesta 2021-05-14
27 dagar
Släckbil Ludvika 4100 2021-05-14
27 dagar
Ärendehanteringssystem till servicecenter i Borlänge kommun - 2 2021-05-16
29 dagar
Avvänjning och behandling vid missbruk, Avesta kommun, 2021 2021-05-17
30 dagar
Skoladministrativt system till Hedemora- och Säters kommuner 2021-05-17
30 dagar
Sjuksköterskor 2018 Anbud kan
lämnas löpande
Plats på bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Anbud kan
lämnas löpande
Konstnärlig gestaltning - Dynamiskt inköpssystem Anbud kan
lämnas löpande
Elfordon 2020 Anbud kan
lämnas löpande
DIS handledartjänster Anbud kan
lämnas löpande
Fordon - Laddhybrider och Elhybrider Anbud kan
lämnas löpande
DIS - Bemanningstjänster Anbud kan
lämnas löpande