TitleAnbudsdag
Avfallskärl 2019 2019-07-23
2 dagar
Konsultstöd medarbetardriven chefsstödd utveckling (MCU) 2019 2019-07-25
4 dagar
Externa vård- och omsorgsplatser enligt SoL 2019 2019-08-01
11 dagar
Låssystem och låssmedsarbeten 2019 2019-08-13
23 dagar
Nätverkskommunikation - Falun 2019 2019-08-14
24 dagar
Sotning (rengöring) Ludvika kommun 2019-08-20
30 dagar
Grustransporter inom Ludvika- och Smedjebackens kommun 2019-08-22
32 dagar
Rivning av vattentorn, Säters kommun 2019-08-23
33 dagar
Tvättjänst Ludvika 2020 2019-08-23
33 dagar
Bemanningstjänst arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast - 2019 2019-08-26
36 dagar
Mark- och anläggningsarbeten Ludvika 2019-08-29
39 dagar
Klottersanering Falu kommun 2019-08-29
39 dagar
Nybyggnad av ventilationssystem vid Gårlångens reningsverk, Ludvika. 2019-08-30
40 dagar
Nybyggnad särskilt boende för äldre i Säter 2019-08-30
40 dagar
Fotbollsmål och nät 2019-08-30
40 dagar
Ombyggnad Djurmo skola, Gagnef kommun 2019-08-30
40 dagar
Trygghetslarm - Särskilt boende 2019 2019-09-02
43 dagar
Golvarbeten - Hedemora 2019-09-05
46 dagar
Bränslepellets 2019-09-05
46 dagar
Startpaket för byggutbildning inom gymnasieskolan i Borlänge - 2019 2019-09-05
46 dagar
Samordnad varudistribution 2020 2019-09-05
46 dagar
Vattenskadetjänster - Gagnef 2019-09-08
49 dagar
Transport av varm mat inom Gagnefs kommun 2019-09-16
57 dagar
Tekniska konsulttjänster - Byggnadskonstruktion Falun 2019-09-19
60 dagar
Biltvätt, städning invändigt av bilar 2019 2019-09-19
60 dagar
Sjuksköterskor 2018 Anbud kan
lämnas löpande