TitleAnbudsdag
Kommunikationstjänster 2023 2023-01-31
3 dagar
Företagshälsovård 2023-01-31
3 dagar
Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden Säter 2023-02-02
5 dagar
Livsmedel - Ekologisk och konventionell Nötfärs, Färskt oberett kött , Charkprodukter , Korv samt Lamm och Vilt 2023-02-03
6 dagar
Färghandelsvaror 2023 2023-02-03
6 dagar
UL - Utvecklande ledarskap UGL - Utveckling av grupp och ledare 2023 2023-02-09
12 dagar
Nybyggnation av lekplatser i Gagnefs kommun 2023-02-09
12 dagar
Tillfällig arbetsskyltning 2023-02-09
12 dagar
Webb-tv och voteringssystem Borlänge 2023-02-10
13 dagar
VA-utbyggnad Hamre Bergbacken 2023-02-13
16 dagar
Kristinehallen om- och tillbyggnad 2023-02-13
16 dagar
Ombyggnation kraftgatan hälso, sjukvård och rehab 2023-02-15
18 dagar
Lärplattform för kommunikation, bedömning och uppföljning av elever- Borlänge kommun 2023-02-17
20 dagar
Arbetskläder till personal inom storkök och lokalvård 2023 2023-02-20
23 dagar
Ny krafttransformator P5 Vikmanshyttan 2023-02-24
27 dagar
Smörjoljor 2023 2023-02-27
30 dagar
Tekniska konsulter Park- och grönytor 2023-02-27
30 dagar
Tekniska konsulter väg- och gata 2023-02-27
30 dagar
Hur kan vi samarbeta för att främja sysselsättning för människor som står utanför arbetsmarknaden? 2023-02-27
30 dagar
Hur kan vi samarbeta för att främja sysselsättning för människor som står utanför arbetsmarknaden? 2023-02-27
30 dagar
Livsmedel - kolonial 2023-03-08
39 dagar
Sjuksköterskor 2018 Anbud kan
lämnas löpande
Konstnärlig gestaltning - Dynamiskt inköpssystem Anbud kan
lämnas löpande
DIS handledartjänster Anbud kan
lämnas löpande
DIS - Bemanningstjänster Anbud kan
lämnas löpande
Fordon - DIS Anbud kan
lämnas löpande
DIS- Externa boendeplatser enligt LSS Anbud kan
lämnas löpande