TitleAnbudsdag
Idrottsutrustning- och förbrukningsmateriel 2023-12-11
6 dagar
Konsulttjänster inom ledarskap 2023-12-11
6 dagar
Köp av skåpsläp till skåplastbil - VBU 2023-12-18
13 dagar
Ventilationsrengöring och Ventilationsarbeten 2023-12-19
14 dagar
Lerbäcksleden 2023-12-19
14 dagar
Mark- och anläggningsarbeten Ludvika 2023-12-21
16 dagar
Slamsugning och rengöring av rännstensbrunnar i Falu kommun 2024-01-04
30 dagar
Omhändertagande av farligt avfall 2024-01-11
37 dagar
Flyttjänster 2024-01-15
41 dagar
Beläggningsarbeten - Falun 2024-01-15
41 dagar
Mötesfika Avesta 2024-01-15
41 dagar
Konsumentförpackade livsmedel Direktköp i butik 2024-01-23
49 dagar
Sjuksköterskor 2018 DIS Anbud kan
lämnas löpande
Konstnärlig gestaltning - Dynamiskt inköpssystem Anbud kan
lämnas löpande
DIS handledartjänster Anbud kan
lämnas löpande
DIS - Bemanningstjänster Anbud kan
lämnas löpande
Fordon - DIS Anbud kan
lämnas löpande
DIS- Externa boendeplatser enligt LSS Anbud kan
lämnas löpande
DIS Tekniska konsulttjänster - Planarkitekt/samhällsplanerare Anbud kan
lämnas löpande