TitleAnbudsdag
Skadedjursbekämpning - Fastighet 2022 2022-05-27
2 dagar
Ärendehanteringssystem för bygglov 2022-05-27
2 dagar
E-handelssystem Avesta 2022-05-30
5 dagar
Tekniska konsulter projektering, Trafikutredning 2022-05-30
5 dagar
Ramavtal Tekniska konsulttjänster – Område a: Park- och grönytor Område b: Väg- och gata 2022-05-31
6 dagar
Digital läkemedelssignering- Avesta kommun 2022-06-05
11 dagar
Snöröjning halkbekämpning Avesta 2022 2022-06-06
12 dagar
Akustik och undertaksarbeten 2022-06-06
12 dagar
Pistmaskin till Falu kommun 2022-06-06
12 dagar
Takarbeten inom papp- och duktak 2022-06-06
12 dagar
Snöröjning och halkbekämpning Falun 2022-06-07
13 dagar
Golvarbeten 2022-06-07
13 dagar
Produktionsteam livesändningar 2022-06-07
13 dagar
Drift och underhåll av gatu- och vägbelysning Gagnef 2022-06-08
14 dagar
Service och underhåll av dörrautomatik till dörrar av olika fabrikat 2022-06-13
19 dagar
Plåtarbeten 2022-06-13
19 dagar
Drift och underhåll av gatu- och vägbelysning Hedemora 2022 2022-06-14
20 dagar
Tankbil till Räddningstjänsten DalaMitt 2022-06-14
20 dagar
Tekniska konsulter - Projektering anläggning 2022 2022-06-14
20 dagar
Bårtransport av avliden 2022-06-14
20 dagar
Snöröjning och halkbekämpning m m Säter 2022 2022-06-21
27 dagar
Djupfrysta produkter 2022 2022-06-21
27 dagar
Ramavtal service portar - 2022 2022-06-23
29 dagar
Public 360 (Ärendehanteringssystem) Förvaltning, utveckling och integration 2022-06-30
36 dagar
Sjuksköterskor 2018 Anbud kan
lämnas löpande
Konstnärlig gestaltning - Dynamiskt inköpssystem Anbud kan
lämnas löpande
DIS handledartjänster Anbud kan
lämnas löpande
DIS - Bemanningstjänster Anbud kan
lämnas löpande
Fordon - DIS Anbud kan
lämnas löpande
DIS- Externa boendeplatser enligt LSS Anbud kan
lämnas löpande