TitleCPV-codeAnnouncement
Betalningsförmedlingstjänster inklusive infrastruktur Avesta 03000000: Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
2024
Betalningsförmedlingstjänster inklusive infrastruktur Borlänge 03000000: Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
2024
Kaffe och kaffemaskiner 2024
Städning 90910000: Cleaning services
90911200: Building-cleaning services
90919200: Office cleaning services
90900000: Cleaning and sanitation services
Quarter 1 2024
Verksamhetsstöd övergripande Quarter 1 2024
Byggarbeten entreprenad 03000000: Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
Quarter 1 2024
Support och underhåll för ESRI GIS produkter 03000000: Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
Quarter 2 2024
Pensionsadministration 66131100: Pension investment services
Quarter 2 2024
Tekniska konsulter och konsulttjänster inom geoteknik, geohydrologi, hydrologi och miljötekniska markundersökningar 71332000: Geotechnical engineering services
71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
71335000: Engineering studies
71313000: Environmental engineering consultancy services
45111250: Ground investigation work
71351000: Geological, geophysical and other scientific prospecting services
71351900: Geology, oceanography and hydrology services
71350000: Engineering-related scientific and technical services
71300000: Engineering services
71351200: Geological and geophysical consultancy services
71351500: Ground investigation services
Quarter 2 2024
Revisionstjänster Borlänge 79212000: Auditing services
79212100: Financial auditing services
Quarter 2 2024
123456789