TitleCPV-codeAnnouncement
E-handelssystem Avesta 48400000: Business transaction and personal business software package
48800000: Information systems and servers
48810000: Information systems
48812000: Financial information systems
Quarter 3 2021
Pump och Kompressorstation samt snökanonsystem 45240000: Construction work for water projects
45242000: Waterside leisure facilities construction work
Quarter 3 2021
Medarbetarenkät 48000000: Software package and information systems
48219300: Administration software package
Quarter 3 2021
Vibrationskonsulter 71630000: Technical inspection and testing services
Quarter 3 2021
Bemanningsplanering och vakanshantering Hedemora kommun 48000000: Software package and information systems
Quarter 3 2021
Konsulttjänster Anläggning, gata och VA 71240000: Architectural, engineering and planning services
71320000: Engineering design services
71530000: Construction consultancy services
Quarter 3 2021
Ramavtal Stadsarkitekter Säter 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
Quarter 3 2021
Hyresbostäder Falun 70130000: Letting services of own property
Quarter 3 2021
Besiktning grönytor 71630000: Technical inspection and testing services
77310000: Planting and maintenance services of green areas
Quarter 4 2021
Verksamhetssystem för schema 48000000: Software package and information systems
48300000: Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity software package
48330000: Scheduling and productivity software package
48332000: Scheduling software package
72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
72200000: Software programming and consultancy services
72212000: Programming services of application software
72212300: Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity software development services
72212330: Scheduling and productivity software development services
72212332: Scheduling software development services
Quarter 4 2021
1234567