TitleCPV-codeAnnouncement
Drift och underhåll av gatu- och vägbelysning 45300000: Building installation work
34928500: Street-lighting equipment
45316110: Installation of road lighting equipment
50232000: Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights
50232100: Street-lighting maintenance services
Quarter 1 2021
Ramavtal Stadsarkitekter Säter 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
Quarter 1 2021
Verksamhetssystem för schema 48000000: Software package and information systems
48300000: Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity software package
48330000: Scheduling and productivity software package
48332000: Scheduling software package
72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
72200000: Software programming and consultancy services
72212000: Programming services of application software
72212300: Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity software development services
72212330: Scheduling and productivity software development services
72212332: Scheduling software development services
Quarter 2 2021
Jordbrukstraktor/servicemaskin, Falu kommun 16000000: Agricultural machinery
16700000: Tractors
Quarter 2 2021
E-legitimation 48000000: Software package and information systems
Quarter 2 2021
Digitalt läromedel för språkinlärning 80000000: Education and training services
Quarter 2 2021
Fruktkorgar till Falu kommun 15300000: Fruit, vegetables and related products
Quarter 2 2021
Slöjdvirke och slöjdmaterial 03419100: Timber products
Quarter 2 2021
Bemanningsplanering och vakanshantering Hedemora kommun 48000000: Software package and information systems
Quarter 2 2021
Konsulttjänster Anläggning, gata och VA 71240000: Architectural, engineering and planning services
71320000: Engineering design services
71530000: Construction consultancy services
Quarter 2 2021
12345678