TitleCPV-codeAnnouncement
Ramavtal Stadsarkitekter Säter 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
Quarter 1 2021
Drift och underhåll av gatu- och vägbelysning 45300000: Building installation work
34928500: Street-lighting equipment
45316110: Installation of road lighting equipment
50232000: Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights
50232100: Street-lighting maintenance services
Quarter 1 2021
Elarbeten 45000000: Construction work
45300000: Building installation work
45310000: Electrical installation work
45311000: Electrical wiring and fitting work
45311100: Electrical wiring work
45311200: Electrical fitting work
Quarter 2 2021
Serviceåtgärder och besiktning för idrottsanläggningar 45212290: Repair and maintenance work in connection with sports facilities
50000000: Repair and maintenance services
50800000: Miscellaneous repair and maintenance services
71630000: Technical inspection and testing services
71631000: Technical inspection services
Quarter 2 2021
Entreprenader Byggtjänster 45200000: Works for complete or part construction and civil engineering work
Quarter 2 2021
Värmeflis, Gagnefs kommun 09100000: Fuels
09111400: Wood fuels
Quarter 2 2021
Barn och ungdomsboende 9§8 LSS 85300000: Social work and related services
85311200: Welfare services for the handicapped
85312120: Daycare services for handicapped children and young people
Quarter 2 2021
Digitalt läromedel för språkinlärning 80000000: Education and training services
Quarter 2 2021
Fruktkorgar till Falu kommun 15300000: Fruit, vegetables and related products
Quarter 2 2021
Trycksaker 22000000: Printed matter and related products
22100000: Printed books, brochures and leaflets
22458000: Bespoke printed matter
22460000: Trade-advertising material, commercial catalogues and manuals
Quarter 2 2021
123456789