Namncpv-kodPlan annons
Plats på grupp/servicebostad enligt LSS 85300000: Socialvård och tillhörande tjänster
85311200: Social omsorg för handikappade
Kvartal 1 2019
Tekniska konsulttjänster - Arkitekter, landskapsarkitekter, Planarkitekter 71631400: Teknisk besiktning av tekniska konstruktioner
71541000: Byggteknisk projektledning
71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71631000: Teknisk besiktning
Kvartal 1 2019
Företagshälsovård 85147000: Företagshälsovård
Kvartal 1 2019
Mentorutbildning 80500000: Utbildningstjänster
80511000: Personalutbildning
80532000: Chefsutbildning
79632000: Utbildning av personal
Kvartal 1 2019
Mark- och anläggningsarbeten Ludvika 45000000: Anläggningsarbete
45112000: Grävning och schaktning
Kvartal 1 2019
Elarbeten Hedemora 45314000: Installation av telekommunikationsutrustning
51100000: Installation av elektrisk och maskinteknisk utrustning
32520000: Telekablar och telekommunikationsutrustning
45315100: Eltekniska installationer
45310000: Installation av elektriska ledningar och armatur
Kvartal 1 2019
Verksamhet- och planeringssystem för Sociala sektorn, Vård och omsorg samt AIK, Falu kommun 30211300: Dataplattformar
48000000: Programvara och informationssystem
48151000: Datorstyrsystem
48219300: Programvara för administration
48810000: Informationssystem
72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
72250000: System- och stödtjänster
Kvartal 1 2019
Material för undervisning inom STEAM 39162100: Undervisningsutrustning
80000000: Undervisning och utbildning
Kvartal 1 2019
Träd, perenner och växter 03452000: Träd
03120000: Trädgårdsväxter och plantskoleprodukter
Kvartal 1 2019
Plattsättare (kakel/klinkers) 45430000: Golvbeläggning och väggbeklädnad
45431000: Golv- och plattläggning
Kvartal 1 2019
123456