TitleCPV-codeAnnouncement
Tekniska konsulttjänster Byggnadskonstruktion 71300000: Engineering services
71310000: Consultative engineering and construction services
Quarter 3 2022
Webb-tv och voteringssystem Borlänge 48000000: Software package and information systems
48219300: Administration software package
Quarter 4 2022
Riskanalyser, bullermätning och vibrationsmätningar. 71313000: Environmental engineering consultancy services
71313100: Noise-control consultancy services
Quarter 4 2022
Smörjoljor 09211000: Lubricating oils and lubricating agents
39831220: Degreasing agents
Quarter 4 2022
Cyklar till förskolan 34430000: Bicycles
Quarter 4 2022
Energimäklare 71314300: Energy-efficiency consultancy services
Quarter 4 2022
Möbler- kontor samt Vård och omsorg 39000000: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
39100000: Furniture
39130000: Office furniture
39140000: Domestic furniture
39150000: Miscellaneous furniture and equipment
39153000: Conference-room furniture
39157000: Parts of furniture
50850000: Repair and maintenance services of furniture
Quarter 4 2022
Tekniska konsulttjänster- Väg, mark, gata trafik samt buller 71311210: Highways consultancy services
71311300: Infrastructure works consultancy services
71313100: Noise-control consultancy services
Quarter 4 2022
Revisionsbesiktning brandlarms- och vattensprinkelanläggningar 44000000: Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)
44115500: Sprinkler systems
Quarter 4 2022
Nätverkskommunikation 32000000: Radio, television, communication, telecommunication and related equipment
Quarter 4 2022
12345