Namncpv-kodPlan annons
Gymnasial vuxenutbildning - VBU 2019 80200000: Högstadie- och gymnasieundervisning
80400000: Vuxen- och annan undervisning
80000000: Undervisning och utbildning
Kvartal 1 2019
Portionsformar och förslutningsfilm - 2019 39221000: Köksutrustning
39220000: Köksutrustning, hushållsartiklar och materiel för catering
39221100: Köksgeråd
39222100: Engångsartiklar för catering
39222000: Produkter för catering
Kvartal 1 2019
Bergkross för halkbekämpning och markanläggning - 2019 14210000: Grus, sand, krossad sten och ballast
Kvartal 1 2019
Hedemora Ramavtal Utredningskonsult trafikbuller vibrationer 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Kvartal 1 2019
Hedemora Ramavtal Miljö och naturvärdesinventeringar, MKB 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Kvartal 1 2019
Hedemora Ramavtal El, Tele, Data, Kraft och belysning 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Kvartal 1 2019
Smörjoljor - 2018 09211000: Smörjoljor och smörjmedel
Kvartal 1 2019
Tekniska konsulttjänster - Arkitekter, landskapsarkitekter 71631400: Teknisk besiktning av tekniska konstruktioner
71541000: Byggteknisk projektledning
71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71631000: Teknisk besiktning
Kvartal 1 2019
Brandbil Höjdfordon, RDM 34144210: Brandfordon
34144213: Brandbilar
34144211: Lastbilar med maskinstege
Kvartal 1 2019
Måleriarbeten - Falu kommun 45440000: Målning och glassättning
45442180: Ommålning
45442100: Målning
Kvartal 1 2019
123