TitleCPV-codeAnnouncement
Styr- och övervakningsarbeten för fastighetsdrift 39715210: Central-heating equipment
39563530: Ventilation ducting
71315410: Inspection of ventilation system
79714000: Surveillance services
71700000: Monitoring and control services
Quarter 2 2019
Konsult- och processtöd för utveckling av myndighetsutövning och näringslivskontakter - Gagnef och Säter 79413000: Marketing management consultancy services
79415000: Production management consultancy services
Quarter 3 2019
Ärendesystem för miljökontoret Borlänge kommun 48000000: Software package and information systems
48311000: Document management software package
48311100: Document management system
48700000: Software package utilities
72314000: Data collection and collation services
Quarter 3 2019
Elevadministrativtsystem till Gagnefs Kommun 48190000: Educational software package
48330000: Scheduling and productivity software package
72250000: System and support services
48931000: Training software package
48000000: Software package and information systems
Quarter 3 2019
VVS material 45330000: Plumbing and sanitary works
44115200: Plumbing and heating materials
44115210: Plumbing materials
44411300: Washbasins
44411740: Lavatory bowls
44411000: Sanitary ware
44160000: Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items
Quarter 3 2019
Snöröjning och halkbekämpning 2 - Gagnef 2019 90620000: Snow-clearing services
Quarter 3 2019
Fönsterputsning och höghöjdsstädning 2019 90911300: Window-cleaning services
90919200: Office cleaning services
90919300: School cleaning services
90910000: Cleaning services
Quarter 3 2019
Mötesfika 15810000: Bread products, fresh pastry goods and cakes
15860000: Coffee, tea and related products
Quarter 3 2019
Leasing/inköp av cyklar och elcyklar samt underhåll -2019 34422000: Cycles with auxiliary motors
34431000: Non-motorised bicycles
37441300: Stationary bicycles
34432000: Parts and accessories for bicycles
18444112: Bicycle helmets
34432100: Tyres for bicycles
34913510: Bicycle locks
Quarter 3 2019
Elmaterial och ljuskällor 31519100: Incandescent lamps
31500000: Lighting equipment and electric lamps
31510000: Electric filament lamps
31530000: Parts of lamps and lighting equipment
31521000: Lamps
Quarter 3 2019
1234