Arkiverad Ej aktiv

Specification

Announcement
Comprehensive information on the request. If you log in you can access all documents and more.
Title Procedure Deadline
Dalagemensam telefoni-2025( GNU 2022/126 ) Request for information 2023-06-01
Questioner Last updated Deadline for questions
Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen 2023-05-11 (2023-05-11 00:00:00 ) 2023-05-23
CPV-coding
64200000: Telecommunications services
64210000: Telephone and data transmission services
64211000: Public-telephone services
Scope
RFI
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this request.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 2762

Question

Fråga avseende punkt 2.4c SMS : Vi önskar ett förtydligande om vad som mera precist avses med "anknytning/anknytningsnummer". Gärna ett eller flera exempel.

Answer 2023-05-23

Det bästa vore om när man skickar SMS från en anknytning (växelanknuten enhet inom lösningen, exempelvis 0243-xxx xx) kan välja vilket nummer som visas som avsändarnummer (antingen anknytningsnummer, mobilnummer eller växelnummer).  

 

Om det inte är möjligt att välja något annat än det mobila numret när SMS skickas direkt från enhet, så efterfrågas alternativa lösningar för att lösa behovet. Exempelvis genom att skicka SMS:et via webbgränssnitt som slutanvändare har åtkomst till. 

Documents

Click "download & monitor " in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

EnclosureDescriptionUpdated
RFI_Dalagemensam_telefoniupphandling.pdf   2023-05-10 14:16:14