Arkiverad Ej aktiv

Specification

Announcement
Comprehensive information on the request. If you log in you can access all documents and more.
Title Procedure Deadline
Ärendehanteringssystem Falun( GNU 2023/53 ) Request for information 2023-05-31
Questioner Last updated Deadline for questions
Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen 2023-05-19 (2023-05-19 11:11:05 ) 2023-05-29
CPV-coding
48000000: Software package and information systems
48219300: Administration software package
48500000: Communication and multimedia software package
48810000: Information systems
72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
72250000: System and support services
Scope

Hej,

Inför kommande upphandling av ärendehanteringssystem för Falun så önskar vi information från branschen kring nedanstående frågor.

Besvara frågorna via e-avrop genom att klicka på "Hämta och bevaka RFI" uppe till höger, följt av "Besvara". Se mall i bilagor. 

 

Frågor

  1. Utan en fördefinierad bild av IT-miljön, hur lång implementeringstid ska vi ta höjd för, ca? Ponera att Kommunen har 8-9 olika processer/avdelningar att sätta upp.

  2. Finns det möjlighet till chatt-support, utöver telefon eller mailkontakt?  Om ja, kommer det med någon AI till tjänsten och hur fungerar den? Finns det exempel på tillämpning som fungerar bra?

  3. Är det möjligt att fritextsöka bland ärenden i systemet?

  4. Finns det en APP för registrering av ärenden? Har ni någon speciell funktion som ni tycker ska vara med i kraven?

  5. Är det något ni vill skicka med som vi bör tänka på inför kravställning eller prissättning?

 

Vi uppskattar om ni tar er tiden att inkomma med eventuella synpunkter på ovanstående frågor.

 

Tack!  

 

Hälsningar,

Amadeus Strömmer

Upphandlingscenter

Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this request.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 2761

Question

Svaren på era frågor skall skickas i en egen fil till amadeus.strommer@falun.se

Answer 2023-05-19

Hej,

 

Frågorna ska inte skicka till amadeus.strommer@falun.se. Det är inte min mailadress. jag stryker över det för att förtydliga. 

12
Documents

Click "download & monitor " in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

EnclosureDescriptionUpdated
RFI.docx   2023-05-19 11:07:55