händer 

 Välkommen till Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen

  

Upphandlingscenter är en upphandlingssamverkan mellan sju kommuner, Falun, Borlänge, Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säter, verksamheten startade 2013.

Vårt huvudkontor finns i Ludvika och vi har satellitkontor i varje kommun, som bemannas två dagar i veckan av våra kommunansvariga upphadlare, en i varje kommun.

Totalt är vi 25 medarbetare och vi gör upphandlingar för mellan två och tre miljarder kronor per år. Verksamheten växer och målsättningen är att vi ska genomföra cirka 300 uppphandlingar per år, samt uppföljning av dessa. Vissa upphandlingar gör kommunerna själva, t.ex. byggentreprenader, men Upphandlingscenter hjälper till att kvalitetssäkra dessa.

Politiskt leds verksamheten av en gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, med en ledamot från varje kommun samt Upphandlingscenters chef.

 

Mer information om oss finns på www.upphandlingscenterfbr.se

På denna sida hittar du vår Databas för avtal och aktuella upphandlingar

 

                avtal utan kostnad.

 

Bra offentliga affärer