Om direktupphandlingar

 

Direktupphandling är ett enklare sätt att upphandla, både för den som upphandlar och den som svarar på anbudsförfrågan. Direktupphandling får användas om den upphandlande kommunen köper en viss vara eller tjänst för högst cirka 615 312 kronor på ett år.

Du som köpare kan handla direkt i butik eller vända dig direkt till en eller flera leverantörer. Direktupphandlingar behöver inte utannonseras men ska dokumenteras om de överstiger 100 000 kronor. Det är ändå lämpligt att annonsera även direktupphandlingar.

Direktupphandlingar görs normalt av kommunerna/verksamheterna själva, med möjlighet till stöd och kvalitetssäkring från Upphandlingscenter. Kommunerna har särskilt tecknade avtal med Upphandlingscenter som stöd för direktupphandlingar över två prisbasbelopp. Speciellt för de mindre kommunerna är direktupphandlingar viktiga som ett bra komplement till de gemensamma upphandlingar som Upphandlingscenter gör åt dem.

 

Grönsaker