Vad är en god affär?

 

Vi vill göra goda affärer. Men vad är egentligen en god affär? Det finns ett antal inblandade parter och en god affär bör vara bra för alla. Viktigast av alla är den slutliga mottagaren av produkten eller tjänsten, exempelvis barnet på en förskola, en gammal människa på ett äldreboende. Det är för deras skull produkterna/tjänsterna tas fram.

 

För dig som beställare är det viktigt att få en bra kvalitet på produkter och tjänster till ett rimligt pris, med säkra everanser
och bra service, så att verksamheten fungerar bra.

 

Samtidigt vill vi vara en bra, tydlig och pålitlig kund för våra leverantörer. Är våra krav orimliga eller prispressen för
hård kommer de kanske inte att vilja fortsätta samarbeta med oss. Därför är det viktigt att vi utvecklar dialogen även med leverantörerna.


I ett mera övergripande perspektiv vill vi dessutom nå våra mål när det gäller ekonomisk hållbarhet (kostnadseffektivitet), ekologisk hållbarhet (miljökrav), social hållbarhet (sociala och etiska krav), regional tillväxt (med hänsyn till små och medelstora företag) och innovation (nya och/eller förbättrade produkter).


Vår målsättning är att klara av att uppfylla alla dessa förväntningar och krav på bästa möjliga sätt och därmed också vara det vi skrivit i vår vision, en ledande upphandlingsorganisation inom offentlig sektor. 

 

 

Kaffeautomat