Upphandlingsprocessen


Om du eller din enhet ser behov av ramavtal inom ett område där det inte finns något sådant ska du ta kontakt med UpphandlingsCenter.


En upphandling tar vanligtvis mellan tre och tolv månader att genomföra, från förberedelser till avtal.

Här nedan ser du de olika stegen i upphandlingsprocessen.

 

 

 Upphandlingsprocessen