Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Frukt och Grönt 2017-12-01 03200000: Spannmål, potatis, grönsaker, frukt och nötter
15300000: Frukt, grönsaker och liknande produkter
2018-01-23
I morgon
pressrum 2018 2018-01-17 Direktupphandling 2018-01-31
9 dagar kvar
Ombyggnation av Kungsängens Torg 2017-12-21 45233222: Vägbeläggningsarbeten
03451000: Växter
45000000: Anläggningsarbete
2018-02-01
10 dagar kvar
Spolbil- och filmningtjänster 2018-01-08 45232410: Underhållsarbeten för avlopp
76472000: Inspektion eller provning av utrustning på brunnsplatsen
90000000: Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
2018-02-05
14 dagar kvar
Validering av outbildade barnskötare/ elevassistenter 2018-01-08 79632000: Utbildning av personal
80200000: Högstadie- och gymnasieundervisning
2018-02-05
14 dagar kvar
LOV avseende hemtjänst, ledsagare och avlösarservice 2016-10-07 85311200: Social omsorg för handikappade
98514000: Hemtjänst
anbud kan
lämnas löpande