Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Ombyggnation av parkeringen vid Lillsjöskolan 2017-08-23 45233222: Vägbeläggningsarbeten
45223300: Byggnation av parkeringsplats
45000000: Anläggningsarbete
2017-09-20
I dag
Tillsyn via trygghetskamera 2017-08-23 35125300: Övervakningskameror
35120000: Bevaknings- och säkerhetssystem
85311000: Social omsorg med inkvartering
30237240: Webbkamera
2017-09-22
2 dagar kvar
Hyrbil 2017-09-19 42961300: Hyrningssystem för fordon
34100000: Motorfordon
42415310: Fordon utan förare
2017-10-17
27 dagar kvar
Ombyggnad av VA-ledningar Murarvägen 2017-09-19 45240000: Anläggningsarbete för vattenprojekt
45111100: Rivning
45112000: Grävning och schaktning
45233251: Nybeläggning
34928500: Gatubelysning
2017-10-23
33 dagar kvar
LOV avseende hemtjänst, ledsagare och avlösarservice 2016-10-07 85311200: Social omsorg för handikappade
98514000: Hemtjänst
anbud kan
lämnas löpande