Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
LOV avseende hemtjänst, ledsagare och avlösarservice 2016-10-07 85311200: Social omsorg för handikappade
98514000: Hemtjänst
anbud kan
lämnas löpande
LOV Särskilt boende 2018-01-25 85311000: Social omsorg med inkvartering
85311100: Äldreomsorg
anbud kan
lämnas löpande