I morgon

Upphandlingsdokument

Annons
Övergripande information om upphandlingen. Som inloggad kommer du åt alla bilagor med mera.
Namn Förfarande Sista anbudsdag
Gaser och flytande kväve samt hyra av gastankar och gasflask( UH-2017-29 ) Öppet förfarande 2017-09-21
Köpare Underlaget uppdaterat Sista dag för frågor
Uppsala universitet 2017-09-07 2017-09-14
CPV-kodning
24100000: Gaser
24111000: Väte, argon, ädelgaser, kväve och syre
Beskrivning
Uppsala universitet avser att upphandla ramavtal för olika typer av gaser. De två stora användarna av ramavtalet vid universitetet är Ångströmlaboratoriet och Biomedicinska Centrum (BMC).

Leverans till gascentralen som är inrymd i fem (5) st gascontainers som är placerade utanför Ångströmlaboratoriet.

Ångströmlaboratoriet utnyttjar också ramavtalet för leverans av flytande kväve samt hyra av en (1) tank för flytande kväve, gasrenare och förångare.

Leverans till gascentralen som är inrymd i tre (3) st gascontainers som är placerade utanför BMC.

BMC utnyttjar också ramavtalet för leverans av flytande kväve och flytande koldioxid samt hyra av 1 st tank för flytande kväve (11000 liter) och en (1) st tank för flytande koldioxid (5000liter), 2 st luftförångare (en för kväve och en för koldioxid) samt
en (1) st elförångare för koldioxid.

Akademiska Hus AB äger Ångströmlaboratoriet och BMC, inklusive de befintliga distributionsnäten för gaser i byggnaderna och befintliga gascontainers/gasskåp. Uppsala universitet hyr sina lokaler i Ångströmlaboratoriet och BMC av Akademiska Hus.
Meddelanden, frågor & svar

Här kan du ta del av besvarade frågor rörande denna upphandling.

Du kan ställa egna frågor genom att logga in och klicka på knappen "Ställ fråga" i menyn till vänster om en sådan knapp finns. Annars se underlag.

Alla frågor blir allmänt tillgängliga så fort de besvarats.

ID:115991

Fråga

I anbudsdokumentet kallat "Anbud" hur räknas jämförelsetal fram och vad är det?

Svar 2017-09-01

Jämförelsetalet är totalsumman av de tre totalsummorna från Prisbilagorna 1,2 och3.

Dokument

Klicka på "hämta & bevaka denna upphandling" i menyn till vänster för att läsa dokumenten.

Klicka därefter på länkarna för att ta del av innehållet.

Bilaga Beskrivning
Anbudsinbjudan Gaser UH2017-29.pdf2017-06-29 16:52
Bilaga 1 Prisbilaga 1 Gaser UH2017-29.pdf2017-06-29 16:52
Bilaga 1 Prisbilaga 1 Gaser UH2017-29.xls2017-09-07 15:38
Bilaga 10 Avtalsmall Gaser UH2017-29.pdf2017-06-29 16:52
Bilaga 2 Prisbilaga 2 Gaser UH2017-29.pdf2017-06-29 16:52
Bilaga 2 Prisbilaga 2 Gaser UH2017-29.xls2017-09-07 15:38
Bilaga 3 Prisbilaga 3 Gaser UH2017-29.pdf2017-06-29 16:52
Bilaga 3 Prisbilaga 3 Gaser UH2017-29.xls2017-09-07 15:38
Bilaga 4 Gaser o hyra av gasflaskor o gasflaskpaket Ångström UH2017-29.pdf2017-06-29 16:52
Bilaga 5 Kväve hyra gastankar gasrenare o förångare Ångström UH2017-29.pdf2017-06-29 16:52
Bilaga 6 Gaser hyra gasflaskor o gasflaskpaket BMC UH2017-29.pdf2017-06-29 16:52
Bilaga 7 Kväve Koldioxid hyra gastankar luftförångrare elförångrare BMC UH2017-29.pdf2017-06-29 16:52
Bilaga 8 Placering Gascontainrar Ångström UH2017-29.pdf2017-06-29 16:52
Bilaga 9 Placering Gascontainer BMC ritning UH2017-29.pdf2017-06-29 16:52