-321 dagar sedan

Upphandlingsdokument

Annons
Övergripande information om upphandlingen. Som inloggad kommer du åt alla bilagor med mera.
Namn Förfarande Sista anbudsdag
Support, underhåll, uppgradering, konsult för GLIS( UH-2017-125 ) Öppet 2018-05-02 (e-Anbud)
Köpare Underlaget uppdaterat Sista dag för frågor
Uppsala universitet 2018-03-29 2018-04-22 (elektroniskt)
CPV-kodning
48000000: Programvara och informationssystem
48614000: Datainsamlingssystem
Beskrivning
Uppsala universitetets förvaltningsmodell för IT-system innebär att en förvaltningsplan tas fram och beslutas årligen enligt styrgruppen för GLIS-förvaltning (Generellt Ledning Informations System).

GLIS (Diver Solution / Platform) utgörs av de aktiviteter som krävs för att hantera frågor hos objektverksamheten inom verksamhetsplanering, -uppföljning och –analys samt innehåller följande verksamhetsstöd:
Meddelanden, frågor & svar

Här kan du ta del av besvarade frågor rörande denna upphandling.

Du kan ställa egna frågor genom att logga in och klicka på knappen "Ställ fråga" i menyn till vänster om en sådan knapp finns. Annars se underlag.

Alla frågor blir allmänt tillgängliga så fort de besvarats.

ID:135949

Fråga

Skulle ni kunna ge en utförligare förklaring till hur intyget i Krav 4.2.D ska vara utformat?
Krav 4.2.D: Intyg från garanten undertecknat av garantens firmatecknare. Garanten ska också uppfylla krav avseende kvalificering-uteslutningsgrunder samt krav på registreringar och ekonomisk ställning.

Svar 2018-04-24

Kravet är :
Anbudsgivaren ska ha en tillfredsställande ekonomi vilket innebär att anbudsgivaren ska uppfylla något av
nedanstånde kriterier (A-D). Alternativ A är förvalt, ange om annat kriterium åberopas.


Bevis på 4.2.D Kravet är :Anbudsgivarens moderbolag eller annan organisation går in som garant för alla ekonomiska krav som kan
ställas på anbudsgivaren.

Bevis om ex. moderbolaget sänder med ett intyg att de står bakom företaget för att kunna uppnå de krav som ställs i 4.2

123
Dokument

Klicka på "hämta & bevaka denna upphandling" i menyn till vänster för att läsa dokumenten.

Klicka därefter på länkarna för att ta del av innehållet.

Bilaga Beskrivning
Upphandlingsdokument2 Dokument
Anbudsinbjudan.pdfAnbudsinbjudan2018-03-29 10:02
Avtalsmall varor och tjänster ver 2018 1[1].pdf2018-03-29 10:02