60 dagar kvar

Upphandlingsdokument

Annons
Övergripande information om upphandlingen. Som inloggad kommer du åt alla bilagor med mera.
Namn Förfarande Sista anbudsdag
Forskningsdatacenter( UH 2018/31 ) Öppet 2018-09-20 (e-Anbud)
Köpare Underlaget uppdaterat Sista dag för frågor
Uppsala universitet 2018-07-10 2018-09-13 (elektroniskt)
CPV-kodning
51110000: Installation av elektrisk utrustning
51000000: Installation (utom programvara)
72317000: Datalagring
32584000: Datalagringsmedia
30230000: Datorrelaterad utrustning
30236000: Diverse datautrustning
45314320: Installation av datakablar
32580000: Datautrustning
51612000: Installation av databehandlingsutrustning
Beskrivning
Upphandlingen omfattar entreprenad gällande nytt forskningsdatacenter (datacentret) på Ångströmlaboratoriet hus 9 vid Uppsala universitet.

I entreprenaden ingår leverans, installation, inkoppling, avprovning till färdig funktion och märkning samt dokumentation enligt upphandlingsdokumenten.
Entreprenaden är en totalentreprenad (ABT06).
Meddelanden, frågor & svar

Här kan du ta del av besvarade frågor rörande denna upphandling.

Du kan ställa egna frågor genom att logga in och klicka på knappen "Ställ fråga" i menyn till vänster om en sådan knapp finns. Annars se underlag.

Alla frågor blir allmänt tillgängliga så fort de besvarats.

Inga meddelanden eller besvarade frågor.
Dokument

Klicka på "hämta & bevaka denna upphandling" i menyn till vänster för att läsa dokumenten.

Klicka därefter på länkarna för att ta del av innehållet.

Bilaga Beskrivning
Modell2 dokument
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2018-07-10 12:13
Utvärderingsmodell.pdfBeskrivning utvärderingsformulär2018-07-10 12:13
Anbudsinbjudan forskningsdatacenter.docx2018-07-09 08:10
Bilaga 1 Beskrivning Forskningsdatacenter 2018-06-25.pdf2018-07-09 08:10
Bilaga 2 Ritningar Forskningsdatacenter 2018-06-25.pdf2018-07-09 08:10
Bilaga 3 Larmlista Forskningsdatacenter 2018-06-25.pdf2018-07-09 08:10
Bilaga 4 Märkhandling Forskningsdatacenter 2018-06-25.pdf2018-07-09 08:10
Bilaga 5 Parameterlista Forskningsdatacenter 2018-06-25.pdf2018-07-09 08:10
Bilaga 2a A-40-P-09K1.dwg2018-07-09 08:10
Bilaga 2b A-40-S-09-001.dwg2018-07-09 08:10
Bilaga 2c A-40-S-09-002.dwg2018-07-09 08:10
Bilaga 6 Kontrakt forskningsdatacenter.docx2018-07-09 08:10