58 dagar kvar

Upphandlingsdokument

Annons
Övergripande information om upphandlingen. Som inloggad kommer du åt alla bilagor med mera.
Namn Förfarande Sista anbudsdag
Konflikthanteringstjänster( UH-2017-91 ) Förenklat 2018-09-18 (e-Anbud)
Köpare Underlaget uppdaterat Sista dag för frågor
Uppsala universitet 2018-07-09 2018-09-10 (elektroniskt)
CPV-kodning
85140000: Diverse hälsovård
Beskrivning
Universitetet avser att upphandla externt stöd i genomförandet av kartläggning och stöd vid konflikter, misstänkta kränkningar och trakasserier inom verksamheten. Även arbetsmiljökartläggning, utbildning i konflikthantering, processtöd, handledning, och samtalsstöd ska erbjudas vid behov så som det beskrivs i ramavtalet.
Tjänsten ska präglas av professionalitet, neutralitet och lättillgänglighet och ska efter behov samordnas med det interna stöd som ges av universitetsförvaltningen.
Meddelanden, frågor & svar

Här kan du ta del av besvarade frågor rörande denna upphandling.

Du kan ställa egna frågor genom att logga in och klicka på knappen "Ställ fråga" i menyn till vänster om en sådan knapp finns. Annars se underlag.

Alla frågor blir allmänt tillgängliga så fort de besvarats.

Inga meddelanden eller besvarade frågor.
Dokument

Klicka på "hämta & bevaka denna upphandling" i menyn till vänster för att läsa dokumenten.

Klicka därefter på länkarna för att ta del av innehållet.

Bilaga Beskrivning
Anbudsinbjudan Kartläggning konflikter misstänkta kränkningar trakasserier UH2017-91.pdf2018-07-09 12:50
Bilaga 2 Ramavtalsmall Kartläggning konflikter misstänkta kränkningar trakasserier UH2017-91.pdf2018-07-09 12:50
Bilaga 3 Prisbilaga Kartläggning o stöd UH2017-91.pdf2018-07-09 12:50
Bilaga 3 Prisbilaga Kartläggning o stöd UH2017-91.xls2018-07-09 12:50
Bilaga 4 Referensuppdrag 1 Kartläggning o stöd UH2017-91.docx2018-07-09 12:50
Bilaga 5 Referensuppdrag 2 Kartläggning o stöd UH2017-91.docx2018-07-09 12:50
Bilaga 6 Referensuppdrag 3 Kartläggning o stöd UH2017-91.docx2018-07-09 12:50
Bilaga 7 Kompetensprofil Kartläggning o stöd UH2017-91.pdf2018-07-09 12:50
Bilaga 7 Kompetensprofil Kartläggning o stöd UH2017-91.xls2018-07-09 12:50
Bilaga 8 Case 1 och 2 UH2017-91.pdf2018-07-09 12:50
Bilaga 9 UUs mall för biträdesavtal under dataskyddsförodningen.pdf2018-07-09 12:50